Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 113 (2010): Nasza Przeszłość

Edycja źródłowa

Koronacja figury Matki Bożej w Rywałdzie Królewskim

 • Waldemar Rozynkowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.113.319-327  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2010

Abstrakt

W artykule przedstawiono edycję źródłową dokumentu omawiającego koronację figury Matki Bożej Rywałdzkiej dokonaną przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 3 września 1972 r.

Bibliografia

 1. Barącz S., Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891. [Google Scholar]
 2. Bartoszewski G. J., Kult Matki Bożej Rywałdzkiej i wpływ osoby Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego na jego rozwój, w: Przewodniczka. Kult Matki Boskiej w Polsce od „Lumen gentium” do „Redemptoris Mater”, 1964-1987, Częstochowa 1994, s. 127-144. [Google Scholar]
 3. Duchniewski F., „Dwie korony”. Koronacje sakralnych obiektów maryjnych u Kapucynów Prowincji Warszawskiej, w: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFM Cap, Lublin 2007, s. 182-191. [Google Scholar]
 4. Fankidejski J., Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji chełmińskiej, Pelplin 1880. [Google Scholar]
 5. Gadacz J.L., Słownik polskich kapucynów, t. 1, Wrocław 1985, s. 210-211. [Google Scholar]
 6. Jubileuszowy katalog Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej 1952-2002, red. R. Matyka, R. Prejs, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 7. Kasyna W., Bp Zygfryd Ignacy Kowalski (1910-1995), w: Księga Jubileuszowa 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), Pelplin 2001, s. 449-459. [Google Scholar]
 8. Kasyna W., Sześć lat u boku bp. Bernarda Czaplińskiego (1908-1980), w: Księga Jubileuszowa 350 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651-2001), Pelplin 2001, s. 445-448. [Google Scholar]
 9. Korolko M., Matka Boża Rywałdzka. Kult i teksty liturgiczno-modlitewne, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 10. Kratochwil Z., Klasztor kapucynów w Rywałdzie Królewskim na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1747-1825, Rocznik Gdański, t. 43: 1983, z. 1, s. 109-143. [Google Scholar]
 11. Kujot S., Miejsca cudowne Najświętszej Maryi Panny w Prusach Królewskich (Diecezya Chełmińska), w: Księga Pamiątkowa Maryańska ku czci pięćdziesięciolecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, t. 2, cz. 1, Lwów 1905, s. 225- 258. [Google Scholar]
 12. Młynarski Z., Matka Boża z Rywałdu, Przewodnik Katolicki, R. 62: 1972, s. 320. [Google Scholar]
 13. Mross H., Bp Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972), w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1994, s. 481-482. [Google Scholar]
 14. Mross H., Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego. Pelplin 1939-95. Słownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997, s. 131-136. [Google Scholar]
 15. Nadolski B., Liturgika, t. 2, Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 129. [Google Scholar]
 16. Pabian A., Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe w diecezji toruńskiej, w: Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 1, Toruń 1994, s. 153-173. [Google Scholar]
 17. Polak W., Rozynkowski W., Z dziejów Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej, Rywałd Królewski 2009. [Google Scholar]
 18. Prejs R., Od Komisariatu Warszawskiego do Prowincji Warszawskiej w jej pięćdziesięcioleciu 1939-2002, w: W służbie pokoju i dobra, red. R. Prejs, Warszawa 2002, 99-139. [Google Scholar]
 19. Rodziewicz B., „Witaj nam, witaj, o Rywałdzka Pani”. Opiekunka ludu, Zorza, R. 15: 1972, nr 44, s. 5. [Google Scholar]
 20. Rozynkowski W., Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Malbork 2006. [Google Scholar]
 21. Rozynkowski W., Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000. [Google Scholar]
 22. Sanktuaria maryjne diecezji toruńskiej, pod red. M. Mroza, W. Rozynkowskiego, Toruń 2003. [Google Scholar]
 23. Śliwiński A., Uroczystości koronacji Matki Bożej w Rywałdzie, Studia Pelplińskie, t. 3: 1973, s. 278-280. [Google Scholar]
 24. Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990, Szymanów 1990. [Google Scholar]
 25. Zaleski Wincenty, Sanktuaria polskie, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 26. Zielińska-Melkowska K., Średniowieczne miejsca pielgrzymkowe w ziemiach chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej, w: Peregrinationes. Pielgrzymka w kulturze dawnej Europy, pod red. H. Manikowskiej i H. Zaremskiej, Warszawa 1995, s. 242-251. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.