Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Artykuły

Historia kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej w Warszawie

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.193-216  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Kościół katolicki w Polsce odgrywał dużą rolę w jej dziejach. Dzieje kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz środowiska ludzi, którzy byli i są z nią związani, pisane były na wspólnej karcie dziejów Warszawy. Kaplica od początku swojego istnienia związana była z „Przytuliskiem”, instytucją dobroczynną powstałą, na terenie Warszawy. Szeroka działalność dobroczynna w II połowie XIX wieku była odpowiedzią na problemy ubogiego świata pracy oraz narastającą biedę. To właśnie „Przytulisko” stało się fundamentem tworzącego się Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, a kaplica stała się własnością sióstr. Pierwsza kaplica powstała w roku 1856 i była kaplicą przenośną. Stałą kaplicę – początkowo drewnianą wzniesiono w miejscu stałej siedziby „Przytuliska” w 1870, w niedługim czasie powstała kaplica murowana. Ze względu na znaczne zniszczenie, kaplicę trzeba było przebudować. W obecnej formie istnieje od roku 1915. Mimo działań wojskowych i zniszczeń, jakie dotknęły Warszawę w latach II wojny światowej, kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy – mimo znacznych uszkodzeń, nie została całkowicie zburzona. Po przeprowadzeniu koniecznych remontów, służy nieprzerwanie siostrom franciszkankom od cierpiących, a także mieszkańcom stolicy, którzy do niej uczęszczają. W kaplicy, oprócz licznych figur, obrazów, znajduje się ołtarz poświęcony głównej patronce – Matce Bożej Nieustającej Pomocy z kopią jej ikony. Przywieziony został z Rzymu przez Kazimierę Gruszczyńska, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. O czci, jaką Matka Bożą odbiera w tej świątyni, świadczą liczne wota zgromadzone w gablotach zawieszonych na ścianach obok ołtarza. Epitafia i tablice pamiątkowe zamieszczone na ścianach kaplicy i w jej przedsionku, wskazują, że w tym miejscu przeplatają się ze sobą dzieje narodu, kościoła oraz doświadczenie religijne wielu osób.

Bibliografia

  1. Gruszczyńska K., Historia Zgromadzenia S.S. Franciszkanek od Cierpiących, oprac. L. Czermińska, J. Marecki, Kraków 2019. [Google Scholar]
  2. „Kurier Warszawski”, 10 czerwca 1913, nr 158. [Google Scholar]
  3. Ekner J., KAPLICA p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. [Artykuł w zbiorach prywatnych Autora]. [Google Scholar]
  4. Kotyński M., Medytacje nad Ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Kraków 2006. [Google Scholar]
  5. Kurski J., Jan Nowak Jeziorański: Emisariusz wolności, Warszawa 2005. [Google Scholar]
  6. Łabuda A., Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach, Lublin 2001. [Google Scholar]
  7. Maliszewska I., Maliszewski S., Śródmieście południowe: Warszawskie Termopile 1944, Warszawa 2001. [Google Scholar]
  8. Skiba S. (red.), Mały król, [w:] „Przymierze z Maryją” 2002, R. II, nr 7. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.