Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Artykuły

Kobieta niepodległości – Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (1848-1927)

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.73-102  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Kazimiera Gruszczyńska ur. w 1848 r. w Kozienicach. Wychowana w duchu wartości katolickich i patriotycznych była otwarta na drugiego człowieka i wrażliwa na jego potrzeby. Od najmłodszych lat pragnęła swoje życie poświęcić Bogu. Początkowo, za radą spowiednika zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, jednak do niego nie wstąpiła. W dalszych poszukiwaniach drogi życiowej, w czerwcu 1875 roku, udała się do Zakroczymia. Pod kierunkiem o. Honorata Koźmińskiego odbyła tygodniowe rekolekcje na podstawie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Po odbyciu rekolekcji, wstąpiła do ukrytego Zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego, założonego przez o. Koźmińskiego. Kazimiera przez kilka lat pracowała, jako nauczycielka. Po odbyciu formacji zakonnej, 1 czerwca 1879 roku złożyła pierwsze śluby. W 1881 roku, o. Honorat Koźmiński powierzył jej funkcję przełożonej w warszawskim „Przytulisku” – schronisku dla kobiet, z zaleceniem by w nim założyła nowe zgromadzenie zakonne o ukrytym charakterze. Pod jej kierunkiem w 1882 r. powstało nowe zgromadzenie: Siostry Cierpiących. Przy zatwierdzeniu zgromadzenia w 1909 r., Stolica Apostolska zmieniła jego nazwę na Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Założoną przez siebie wspólnotą K. Gruszczyńska kierowała przez 45 lat, do swojej śmierci. Troszczyła się o jego rozwój materialny i terytorialny, o rozwój apostolskiej posługi cierpiącym i o każdą powierzoną jej siostrę. Zmarła 17 września 1927 roku w Kozienicach. Jej ciało zostało uroczyście przewiezione i pochowane na Powązkach w Warszawie. Od 2013 roku toczy się jej proces beatyfikacyjny.

Bibliografia

 1. Gruszczyńska K., Historia Zgromadzenia S.S. Franciszkanek od Cierpiących, oprac. L. Czermińska, J. Marecki, Kraków 2019. [Google Scholar]
 2. Bar J., Konstytucje Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 1884-1954, [w:] „Prawo Kanoniczne " 14(1971) nr 1-2 [Google Scholar]
 3. Czermińska L., Wszystko zaczęło się w Kozienicach. Życie i dzieło Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927), Kozienice 2017 [Google Scholar]
 4. Dębowska K., Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w latach 1882-1952, "Prawo Kanoniczne" 15(1972), nr 1-2 [Google Scholar]
 5. Jaworski E., Kozienice. Wędrówka przez stulecia, Kozienice 2002. [Google Scholar]
 6. Kozienice. Monografia miasta, red. S. Piątkowski, Kozienice 2004. [Google Scholar]
 7. Olszewski D., W służbie cierpiącym. Charyzmat Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927), Niepokalanów 1991 [Google Scholar]
 8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 1883 [Google Scholar]
 9. Szelągowski A., Rębowski A., Leon XIII, Żywot i prace, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 10. Śnieżek J., Lelije zza puławskiej fosy, Puławy 1998. [Google Scholar]
 11. Wyszła z kozienickiej ziemi… Izba Pamięci Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, red. L. Czermińska, Kozienice 2014 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.