Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Artykuły

Warszawski Zakład Dobroczynny „Przytulisko” miejscem powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.169-191  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

W trudnej sytuacji Królestwa Polskiego, uzależnionego od rosyjskiego zaborcy, w drugiej połowie XIX wieku, dzięki ożywieniu religijnemu społeczności Warszawy, powstaniu i działalności bractw: miłosierdzia, różańcowych i franciszkańskich, doszło w 1858 roku do zorganizowania zakładu dobroczynnego dla kobiet pod nazwą Przytulisko. Mimo starań świeckiego zarządu zakładu i ofiar członków bractw, funkcjonowanie instytucji wymagało stałej obecności osób zatroskanych o jego codzienny byt. Stąd też starano się o oddanie zakładu jakiemuś zgromadzeniu zakonnemu, m.in. sióstr służebniczek z Wielkopolski, a także felicjanek z Warszawy. Po nieudanych próbach, po kasacie zgromadzeń zakonnych habitowych w 1864 roku, w latach 80-tych z inspiracji o. Honorata Koźmińskiego OFMCap, w warunkach konspiracyjnych usiłowano stworzyć w Przytulisku nowe zgromadzenie zakonne bezhabitowe. W tym celu kierownictwo zakładem objęła Kazimiera Gruszczyńska, członkini powstałego w latach 70-tych pierwszego ukrytego Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego. W trakcie organizowania wspólnoty zakonnej napotkała wiele trudności, zarówno ze strony zarządu Przytuliska nieświadomego jej zamiaru, jak też z powodu jej przynależności do innego zgromadzenia. Postawa, zdolności organizacyjne Gruszczyńskiej, zaradność w kierowaniu zakładem, sprawiły, że zyskała zaufanie zarządu i większą swobodę w działaniu. Po wtajemniczeniu niektórych członków zarządu zakładu w jej plany zakonotwórcze, doszło do powstania w nim nowego zgromadzenia zakonnego Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Dzięki patriotycznej i religijnej postawie członków zarządu Przytuliska i warszawskich życzliwych lekarzy, doceniających pracę sióstr wśród chorych, powstało Towarzystwo Pielęgnowania Chorych, tożsame ze zgromadzeniem, co umożliwiło jego egzystencję nowego zgromadzenia wobec ówczesnego prawa i władz rządowych.

Bibliografia

 1. Gruszczyńska K., Historia Zgromadzenia S.S. Franciszkanek od Cierpiących, oprac. L. Czermińska, J. Marecki, Kraków 2019. [Google Scholar]
 2. Billot C. Ch., Odnaleziony przez Jezusa. Bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Bojanowski. E., Dziennik, Objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka, Wrocław 2009, t. III, 1861-1866. [Google Scholar]
 4. Cegielski J., Ludność, mieszkania i ich zaludnienie w Warszawie od połowy XIX wieku, [w]: Prace Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, 1960/X/ nr 28, s. 27-28. [Google Scholar]
 5. Czermińska L., Wszystko zaczęło się w Kozienicach. Życie i dzieło Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927), Kozienice 2017. [Google Scholar]
 6. Dębowska K., Dobroczynność warszawska w końcu XIX wieku w oczach współczesnych, Lublin 1967. [Google Scholar]
 7. Dębowska K., Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w latach 1882-1952, [w:] Prawo Kanoniczne 15(1972) nr 1-2. [Google Scholar]
 8. Jabłońska-Deptuła E., Trwanie i budowa, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 9. Marecki J., Czas kobiet niezwykłych. Służebnica Boża Kazimiera Gruszczyńska i jej epoka, [w]: Wspólnota Honoracka, 2/2017, s. 15-17. [Google Scholar]
 10. Nalepa J., Przytulisko Warszawskie w latach 1858-1920, Lublin 1967. Topolski J., Historia Polski, Poznań 2015. [Google Scholar]
 11. Werner M., O. Honorat Koźmiński, kapucyn, (1829-1916), Poznań- Warszawa 1972. [Google Scholar]
 12. Wilk B., O. Honorat Koźmiński a Polskie stany doskonałości chrześcijańskiej w latach 1854-1908, cz. 2. Dokumenty, Warszawa 1952. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.