Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 54 (1980): Nasza Przeszłość

Artykuły

Fundacja ołtarza Matki Bożej na Jasnej Górze Jerzego Ossolińskiego z lat 1644-1650

  • Zdzisław Jedynak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1980.54.171-180  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1980

Abstrakt

Jasna Góra jako główny ośrodek życia religijnego w naszym kraju stanowi zarazem wspaniały kompleks architektoniczny, gdzie każde pokolenie Polaków zostawiło jakąś pamiątkę po sobie. Otaczany wielką czcią cudowny obraz Matki Bożej, a przechowywany od 1382 roku, ściągał tutaj rzesze pielgrzymów spośród wszystkich stanów, zostawiali oni wota w zależności od stanu majątkowego i pozycji społecznej. Największym wotum dla Matki Bożej jest ołtarz ufundowany przez Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego koronnego w latach 1643-1650. W niniejszym artykule przedstawiono szczegóły związane z projektem i budową najcenniejszego wczesnobarowego ołtarza w naszym kraju.

Bibliografia

  1. Fabiani B., Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976. [Google Scholar]
  2. Kaczmarczyk K., Gołdonowski Andrzej, Polski Słownik Biograficzny T. VIII (1959). [Google Scholar]
  3. Miks-Rudkowska N., Gisleni Giovanni Battista, [W:] Słownik artystów polskich, t. II Wrocław i in. 1975. [Google Scholar]
  4. Przyboś, Wstęp do: Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy zachodniej w latach 1624—1625 w świetle ówczesnych relacji, Kraków 1977. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.