Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 140 (2023): Nasza Przeszłość

Artykuły

Przebieg wizytacji generalnej w diecezji krakowskiej w latach 1781-1785

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.140.33-102  [Google Scholar]
Opublikowane: 27.12.2023

Abstrakt

Wizytacja generalna biskupa K. Sołtyka zamyka po części staropolskie dzieje diecezji krakowskiej. Została ogłoszona 1781 roku i trwała do 1785 roku. W międzyczasie krakowski ordynariusz został ubezwłasnowolniony. Administrację nad diecezją przejął wówczas bpa płocki M. Poniatowski. Biskupi nie wykonali osobiście wizytacji. Uczynili to w ich imieniu wybrani wizytatorzy. Artykuł jest próba ukazania wysiłku jaki podjęli  w czasie wykonywania tego obowiązku. Jedno z tłumaczeń łacińskiego słowa „visitatio” to „dopust Boży”. Z pewnością dla tych kilku delegowanych duchownych wykonywana praca mogła przynajmniej czasami wyglądać jak „dopust Boży”.

Bibliografia

  1. Poufne wieści z oświeconej Warszawy: gazetki pisane z roku 1782 / Teodor Ostrowski; oprac. i wstępem opatrzył Roman Kaleta, Wrocław 1972. [Google Scholar]
  2. Wiśniewski J., Dekanat sandomierski, Radom 1915. [Google Scholar]
  3. Wilczewski W.F., Wizytacja diecezji wileńskiej przeprowadzona przez biskupa Mikołaja Słupskiego. Czas trwania i zasięg, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 72(1999), s. 473-487. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.