Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 86 (1996): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Turawa k. Opola 9-11 maja 1996

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1996.86.585-588  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1996

Abstrakt

Konferencja naukowa pod tytułem "Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym" odbyła się w dniach 9-11 maja 1996 roku w Turawie koło Opola. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Było to drugie spotkanie historyków na ten temat. Podczas konferencji omówiono szereg tematów związanych z rolą klasztorów w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Bert Demyttenaere z Amsterdamu podzielił się refleksjami na temat monastycyzmu i procesów cywilizacyjnych. Następnie referaty dotyczyły m.in. monastycyzmu w Polsce, związków klasztorów mniszych i kanonickich z kapitułami katedralnymi, oraz roli klasztorów żeńskich. Przedstawiono także relacje klasztorów z lokalną społecznością świecką oraz problem rekrutacji i społecznego oddziaływania klasztorów na Górnym Śląsku. W kolejnych sekcjach omówiono zagadnienia związane z wizualnymi środkami komunikacji, herby miast klasztornych, przedstawienia pasyjne w średniowiecznych klasztorach, genezę ornamentu architektonicznego w polskiej architekturze cysterskiej, czy też szkolnictwo zakonne w Czechach przed husytyzmem. Podczas obrad plenarnych poruszono kwestie takie jak funkcje militarne klasztorów w średniowiecznej Małopolsce oraz przedstawiono wyniki najnowszych badań archeologicznych nad klasztorem cystersów w Jędrzejowie. Dyskusja plenarna zakończyła konferencję. Konferencja ta stanowiła istotne forum dyskusji dla badaczy zainteresowanych historią klasztorów i ich roli w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>