Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 81 (1994): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone historii, kulturze artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku

  • Zbigniew Wielgosz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1994.81.361-366  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1994

Abstrakt

Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone historii, kulturze artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku odbyło się w dniach 27-30 września 1993 roku w Poznaniu. Było to wydarzenie zorganizowane przez Zespół do Badań nad Historią i Kulturą Cystersów w Polsce przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka sympozjum koncentrowała się na dziejach, kulturze artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku. Sympozjum zgromadziło znawców tematyki cysterskiej z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz licznych młodszych naukowców. Referaty były grupowane tematycznie, zaczynając od szeroko pojętej problematyki fundacji cysterskich w Polsce, kultury umysłowej i duchowości cystersów, a kończąc na kulturze muzycznej, historii sztuki oraz archeologiczno-architektonicznych badaniach nad cysterskimi wspólnotami zakonnymi. Ważne prezentacje dotyczyły m.in. historii zakonu cysterskiego na Śląsku, ich polityki edukacyjnej, tradycji memoratywnej, życia świętego Chrystiana - cysterskiego misyjnego biskupa Prus oraz ciekawych materiałów archiwalnych dotyczących cystersów. Obrady uwzględniły także tematykę biograficzną, polityczną oraz społeczną związanych z cystersami. Poruszono tematy związane z relacjami między cystersami a innymi zakonami, ich roli w życiu politycznym i religijnym kraju, a także omówiono szczegółowo fundacje cysterskie w różnych regionach Polski. Ostatni dzień obrad poświęcono kulturze muzycznej, historii sztuki oraz prezentacji wyników badań archeologiczno-architektonicznych cysterskich wspólnot zakonnych. Sympozjum stanowiło bogate źródło nowych ustaleń i przemyśleń dotyczących historii, kultury artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku. Uczestnicy mieli również okazję do zwiedzenia wystawy oraz odbycia wycieczki naukowej na trasie Poznań-Ląd-Gniezno.

Downloads

Download data is not yet available.