Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 90 (1998): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji "Europäisches Zisterzienserforum. Norm, Kultur, Reform", Frankfurt nad Odrą 17-21 czerwca 1998 r.

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1998.90.531-533  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1998

Abstrakt

Konferencja naukowa "Europäisches Zisterzienserforum: Norm, Kultur, Reform", która odbyła się w dniach 17-21 czerwca 1998 roku we Frankfurcie nad Odrą, miała na celu uczczenie 900. rocznicy założenia klasztoru w Cîteaux, który dał początek zakonowi cysterskiemu. W trakcie konferencji omawiano różne aspekty historii i działalności cystersów, skupiając się na motywach fundacji klasztorów, ich wpływie na krajobraz kulturowy oraz reformach dokonywanych w zakonie. Referaty przedstawiano na tle różnych regionów Europy, a także analizowano klasztory żeńskie i męskie. Sesje odbywały się w różnych miejscach, w tym w byłych klasztorach cysterskich w Chorinie i Neuzelle. Konferencję uświetnił bogaty program kulturalny, obejmujący zwiedzanie zabytków oraz koncert upamiętniający 900-lecie zakonu.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>