Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 91 (1999): Nasza Przeszłość

Artykuły

Głos w dyskusji nad początkami Studium Generalnego dominikanów w Krakowie

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1999.91.77-100  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1999

Abstrakt

W artykule podjęto próbę podsumowania opinii występujących w literaturze o czasie i okolicznościach powstania Studium Generalego Dominikanów w Krakowie. Z dokonanego w niniejszym opracowaniu przeglądu najważniejszych prac dotyczących fundacji Studium Generalnego dominikanów w Krakowie, publikacji ojca P. Kielara, wynika, że funkcjonująca w literaturze, a pochodząca od tego autora, teza o powstaniu Studium u schyłku XIV w. jest bardzo dyskusyjna, a jej ustalenia są w niektórych miejscach po prostu nie do przyjęcia. W tej sytuacji nie ma chyba na razie innego wyjścia, jak wrócić do lepiej udokumentowanych źródłowo koncepcji, lokujących powstanie krakowskiego Studium Generalnego dominikanów w XV w. Ustalenia, kiedy założono Studium Generalne polskich dominikanów w Krakowie pozostają nadal nierozstrzygnięte.

Bibliografia

  1. Emden A.B., A Biographical Register o f the University o f Cambridge to 1500, Cambridge 1963. [Google Scholar]
  2. Kaczmare k K., Między Krakowem i Lipskiem. Prowincja szkolna polskich cystersów w średniowieczu, NP. t: 84, 1994. [Google Scholar]
  3. Kaczmarek K., , Jeszcze o lektorach i studentach w średniowiecznej prowincji polskich dominikanów oraz ich szkołach w Krakowie i we Lwowie, NP t. 88: 1997. [Google Scholar]
  4. Kaczmarek K., Dla dobra konwentu i świeckich. Szkoły w norbertańskim klasztorze św. Wincentego we Wrocławiu w okresie średniowiecza, „Nasza Przeszłość” (dalej cyt. NP) t.89,1998. [Google Scholar]
  5. Kłoczowski J. , Studium Generalne dominikanów w Krakowie w XV w., „Roczniki Filozoficzne” t. 27:1979. [Google Scholar]
  6. Krzyżaniakówa, Władysław Jagiełło wobec klasztorów cysterskich w Królestwie Polskim, NP t. 83: 1994. [Google Scholar]
  7. Rechowicz M. , Polska myśl teologiczna w średniowieczu, w: Księga 1000- -lecia katolicyzmu w Polsce, Lublin 1969. [Google Scholar]
  8. Swastek J., Starania i próby założenia uczelni akademickiej na Śląsku na przestrzeni XVI—XVIII w., „Colloąium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” t. 6:1974. [Google Scholar]
  9. Świętochowski R., Proces Uniwersytetu Krakowskiego z dominikanami o prebendy i kościół św. Idziego w Krakowie (1591-1595), „Małopolskie Studia Historyczne” t. 11: 1968. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>