Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 96 (2001): Nasza Przeszłość

Artykuły

Dlaczego cystersi z "Prus" nie chcieli studiować w Krakowie?

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2001.96.195-207  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2001

Abstrakt

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia polityki edukacyjnej opactwa cystersów w Pelplinie i Oliwie w XIII-XV wieku. Z analizy statutów i przepisów dotyczących dostępu mnichów do szkolnictwa wyższego wynika, że Kapituła Generalna zobowiązała domy cystersów w Prusach do wysyłania bardziej zdolnych braci na uniwersytet, czyli do jednego z prowadzonych przez Zakon kolegiów uniwersyteckich. O ile w XIII i XIV wieku z tej możliwości skorzystało zaledwie kilku mnichów, o tyle ich liczba wzrosła w XV wieku, kiedy na uniwersytetach w Krakowie i Lipsku otwarto kolegia cystersów. Początkowo mnisi z Oliwy i Pelplina musieli studiować w Niemczech. Później jednak polecono im przenieść się do Krakowa, podlegającego jurysdykcji opata w Mogile. Namawiał on opatów pelplińskich i oliwskich do egzekwowania tego postanowienia, lecz oni nie byli gotowi spełnić jego wezwań. Zamiast tego zwrócili się do Kapituły z prośbą o zwolnienie z klauzuli „krakowskiej”, wskazując na trudną sytuację finansową swoich klasztorów oraz przyczyny etniczne. Ich sprzeciw wobec zacieśnienia współpracy z kolegium cystersów w Krakowie był tak silny, że Kapituła Generalna została ostatecznie zmuszona dać obu opatom wolną rękę w wyborze uniwersytetu dla członków swojego zakonu.

Bibliografia

  1. Fijałek J., Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego, t. 1-2, Kraków 1900. [Google Scholar]
  2. Jażdżewski K.K., Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642), Wrocław 1993. [Google Scholar]
  3. Kaczmarek K., Z badań nad studiami uniwersyteckimi polskich cystersów w okresie średniowiecza, NP. t. 79: 1993. [Google Scholar]
  4. Ritter G., Die Heidelberger Universität im Mittelalter (1386-1508). Ein Stück deutscher Geschichte, Heidelberg 1936. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>