Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 88 (1997): Nasza Przeszłość

Artykuły

Jeszcze o lektorach i studentach w średniowiecznej prowincji polskich dominikanów oraz ich szkołach w Krakowie i we Lwowie

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1997.88.59-89  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1997

Abstrakt

W artykule podjęto próbę uzupełnienia znanych wcześniej wykazów wykładowców i uczonych działających na terenie polskiej prowincji dominikańskiej w XV wieku. Przeprowadzone badania źródłowe i najnowsza literatura pozwoliły znacząco poszerzyć krąg osób tworzących elitę intelektualną polskiej prowincji dominikańskiej w późnym średniowieczu. Uzupełnienia dotyczą aż jednej trzeciej znanych nam dotychczas nauczycieli i uczniów. Zaprezentowane w artykule dane pozwoliły także poznać kadrę pedagogiczną krakowskiego Studium generale dominikanów w XV w. oraz opinię o wyjątkowych przywilejach nadawanych przez prowincjała Jakuba Bydgoskiego. Uzupełniając znane nam dotychczas listy polskich dominikańskich wykładowców, uczniów i szkół, działalność edukacyjną dominikanów z lwowskiego klasztoru Bożego Ciała można było zweryfikować i ukazać w nowym świetle.

Bibliografia

  1. Kenkel H., Studenten aus Ost- und Westpreussen an auspreussischen Universitäten vor 1815, Hamburg 1981. [Google Scholar]
  2. Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956. [Google Scholar]
  3. Kłoczowski J., Ze związków Polski z krajami zachodnimi u schyłku średniowiecza. Studia zagraniczne dominikanów prowincji polskiej, w: Polska w Europie, Lublin 1968. [Google Scholar]
  4. Korolec J.B., Struktura organizacyjna szkół dominikańskich, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” t. 9:1968. [Google Scholar]
  5. Ożóg K., Życie intelektualne w przedlokacyjnym Krakowie, w: Kraków przedlokacyjny, Kraków 1987. [Google Scholar]
  6. Pfotenhauer P., Schlesier auf der Uniwersität Bologna, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 28:1894. [Google Scholar]
  7. Seńko W., Piotr Wysz z Radolina i jego dzieło „Speculum um ”, Warszawa 1996. [Google Scholar]
  8. Trajdos T.M.,, Kościół dominikanów lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy, NP t. 87:1997. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>