Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa bp. prof. dr hab. Janowi Kopcowi przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieSłowa kluczowe

laudacja; doktorat honoris causa; bp Jan Kopiec

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005. [Google Scholar]
Inwentarz spuścizny Karola Wojtyły w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, t. 1, Akta personalne i korespondencja (1920-1978), red. A. Kędra, M. Makowska, Kraków 2020. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Miscellanea

Udostępnij

Urban, J. (2020). Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa bp. prof. dr hab. Janowi Kopcowi przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Nasza Przeszłość, 134, 253-256. https://doi.org/10.52204/np.2020.134.253-256

Jacek Urban  archiwariusz@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska