Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 109 (2008): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Ks. biskup Jan Kopiec jako wydawca „Akt Nuncjatury Polskiej” z początku XVIII w.

  • Damian Wojtyska CP
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2008.109.317-323  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2008

Abstrakt

W krótkim opracowaniu przedstawiono publikacje ks. bpa Jana Kopca wydane w ramach serii wydawniczej Acta Nuntiaturae Polonae. W swoich badaniach na dyplomacją watykańską ks. biskup Jan Kopiec skupił się przede wszystkim nad nuncjaturą Juliusza Piazzy (1706-1707).

Bibliografia

  1. Crux Christi - spes nostra, ed. K. Dola, N. Widok, Opole 2007. [Google Scholar]
  2. Diecezja Hradec-Kralove na przełomie XVII i XVIII w. w świetle relacji „ad limina Apostolorum”, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 20(2000), s. 287-297. [Google Scholar]
  3. Dyplomacja papieska wobec sporu o tron polski w latach 1704-1709, „Nasza Przeszłość”, t. 88:1997, s. 203-227. [Google Scholar]
  4. Kościelne pogranicze śląsko-morawskie jako płaszczyzna wspólnych losów, w: Kalendarz Głubczycki 1996, Głubczyce 1995. [Google Scholar]
  5. Podstawowe źródła do badań nuncjatury Juliusza Piazzy w Polsce 1708, w: Ad libertatem in verdate. Księga pamiątkowa dla ks. prof. A. Marcola, Opole 1996. [Google Scholar]
  6. Polityka Augusta II wobec Rzymu na tle obsady biskupstw w pierwszym okresie rządów, w: Dwór i Kraj, red. R. Skowron, Kraków 2003. [Google Scholar]
  7. Regesty listów bpa Franciszka Ludwika do Rzymu z lat 1683-1731 w zbiorach „Lettere” w Archiwum Watykańskim, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 12(1987), s. 247-256. [Google Scholar]
  8. Relacje biskupów wrocławskich „ad limina" z XVII i XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 68, s. 93-132. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.