Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 70 (1988): Nasza Przeszłość

Sprawozdania

Drugie Międzynarodowe Sympozjum - cystersi w kulturze średniowiecznej Europy

  • Jacek Urban
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1988.70.285-287  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1988

Abstrakt

W dniach 21-23 września 1987 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum na temat roli cystersów w kulturze średniowiecznej Europy. Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum poświęcone cystersom odbyło się w dniach 22-24 maja 1985 roku w Błażejewku pod Poznaniem. Sympozjum zorganizowane zostało z inicjatywy Zespołu Badań nad Historią i Kulturą Cystersów w Dawnej Polsce, istniejącego od kilku lat przy Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Towarzystwem Poznańskim Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wzięli w nim udział historycy, historycy sztuki i archeolodzy z całego kraju, a także naukowcy z Austrii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Niemieckiej Republiki Federalnej. Następnie uczestnicy Sympozjum wzięli udział w otwarciu wystawy - Cystersi w średniowiecznej Polsce - kultura i sztuka. Zorganizowano je w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zarówno w referatach, jak i w dyskusji wskazano na ogromny dorobek zakonu cystersów w średniowiecznej Polsce i Europie, m.in. w dziedzinie kultury, zwłaszcza architektury, sztuki, pisarstwa i myśli politycznej, a także organizacji pracy i przedsięwzięć gospodarczych. Przykładem imponującego dorobku tego zakonu jest otwarta w pierwszym dniu spotkania – 21 września – wystawa „Cystersi w Polsce średniowiecznej – kultura i sztuka”, która gromadzi najcenniejsze zabytki cysterskiej kultury duchowej i materialnej zachowane w naszym kraju z okresu od XII do XV wieku. Po powrocie do Poznania uczestnicy sympozjum odwiedzili także Muzeum Pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim.

Downloads

Download data is not yet available.