Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Szkoła parafialna Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. w świetle Krakowskiego Archiwum Archidiecezjalnego

  • Wacław Urban
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.385-389  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Artykuł dotyczy szkoły parafialnej Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w pierwszej połowie XVI wieku, opierając się na danych z Krakowskiego Archiwum Archidiecezjalnego. Szkoła ta, powstała w 1405 roku, była jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Krakowie w drugiej połowie XVII wieku. W drugiej dekadzie XVI wieku uczył się w niej Andrzej Frycz Modrzewski. Chociaż literatura na temat tej szkoły jest bogata, to szerzej o niej wspomina tylko ks. Damian Wojtyska. Szkoła Bożego Ciała zajmowała w XV wieku czołowe miejsce wśród szkół chrześcijańskich na Kazimierzu. Jej kierownikami byli znani magistrowie Uniwersytetu Krakowskiego, tak jak Stanisław Selig z Krakowa i Michał z Nowego Miasta. Szkoła zatrudniała rektorów, kantorów i innych nauczycieli, a także palaczy. Większość rektorów miała tytuły naukowe, co świadczyło o wysokim statusie szkoły. Brak danych na temat programu nauczania, ale można przypuszczać, że był on lepiej wprowadzany w życie niż w innych szkołach w Krakowie. Szkoła Bożego Ciała była uważana za prestiżową, co potwierdza fakt, że w 1525 roku Andrzej Frycz Modrzewski, przed rozpoczęciem studiów uniwersyteckich, uczęszczał do niej.

Bibliografia

  1. Błachut A., W pięćsetną rocznicę założenia klasztoru Bożego Ciała, Kraków 1905. [Google Scholar]
  2. Krukowski J., Z dziejów szkolnictwa parafialnego Krakowa w okresie Odrodzenia, Kraków. [Google Scholar]
  3. Przybyszewski B., Krakowskie szkolnictwo parafialne przy końcu Średniowiecza, w: Z przeszłości Krakowa, Warszawa-Kraków 1989. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.