Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 54 (1980): Nasza Przeszłość

Artykuły

600-lecie kościoła św. Katarzyny w Krakowie

  • Wacław Kolak
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1980.54.151-169  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1980

Abstrakt

W roku 1978 obchodził kościół św. Katarzyny w Krakowie sześćset- letni jubileusz swej konsekracji. Z tej okazji warto przypomnieć pewne fakty związane z fundacją i dziejami tego wspaniałego zabytku sztuki gotyckiej na który oprócz kościoła składa się także klasztor augustianów z czworobokiem krużganków. Zespół augustiański posiada nie małe znaczenie dla kultury polskiej i zaliczany jest do wysokiej klasy średniowiecznej architektury w naszym kraju. Wybitną rolę odegrał szczególnie w XV wieku i pierwszej połowie XVI w., kiedy doszedł do największego rozkwitu swej działalności artystycznej i kulturalnej. Dlatego też okres ten trwający do wielkiego pożaru w r. 1556 będzie  przedmiotem rozważań niniejszego artykułu, poświęconego upamiętnieniu sześćsetletniej rocznicy istnienia kościoła św. Katarzyny w Krakowie.

Bibliografia

  1. Borowiejska-Birkenmajerowa M. Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975. [Google Scholar]
  2. Frydrychowicz B., Augustiański fragment organowy i jego środowisko macierzyste, „Muzyka” 1971 nr 2. [Google Scholar]
  3. Kaczmarczyk Z., Monarchia Kazimierza Wielkiego, Organizacja kościoła, sztukami nauka, Poznań 1946. [Google Scholar]
  4. Karolewie z G., Z badań nad wezwaniami kościołów, „Roczniki Humanistyczne” t. XXII z. 2 Dublin 1974. [Google Scholar]
  5. Muszyńska-Krasnowolska M., Kościół św. Katarzyny w Krakowie w świetle nowych badań, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, IV Nr 3 Warszawa 1936. [Google Scholar]
  6. Sokołowski M., Streszczenie wykładu o tryptyku św. Jana Jałmużnika, „Sprawozdania Komisji Badania Historii Sztuki w Polsce” t. VII 1906. [Google Scholar]
  7. Tomkowicz S., Nieznany widok kościoła i klasztoru na Skałce, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” t. VIII Kraków 1912. [Google Scholar]
  8. Uth G., Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce, Kraków 1930. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.