Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 99 (2003): Nasza Przeszłość

Artykuły

Augustianie na studiach w Krakowie w XV wieku

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2003.99.131-164  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2003

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było sporządzenie wykazu braci augustianów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV w. oraz ustalenie rangi tej uczelni w ramach dalszego kształcenia niektórych zakonów pod koniec średniowiecza. Źródła uniwersyteckie podają, że w Krakowie było 16 augustianów, którzy uczyli lub studiowali w Krakowie, w większości mieszkańcy klasztoru św. Katarzyny na Kazimierzu. W porównaniu z liczbą uczniów z innych zakonów, grupa augustianów była raczej niewielka, Kraków nie odegrał więc większej roli w wychowaniu zakonników. Wydaje się, że było to konsekwencją faktu, że klasztory augustianów w Polsce należały do niemieckich prowincji zakonu, tj. przeorzy byli zobowiązani kierować swoich studentów na niemieckie uniwersytety. Gdyby w średniowieczu powstała polska prowincja zakonu augustianów, niewątpliwie wypracowałaby ona własny system dalszej edukacji, wspierany przez miejscowe „studium generale”.

Bibliografia

  1. John J., The Canons o f Prémontré at the Mediaeval Universities o f Northeast Germany, Notre Dame 1959. [Google Scholar]
  2. Kaczmarka K., Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza, Poznań 2002. [Google Scholar]
  3. Kleineidam E., Die Bedeutung der Augustinereremiten für die Universität im Mittelalter und in der Reformationszeit, w: Scientia Augustiniana. Studien über Augustinus, den Augustinism, Wurzburg 1985. [Google Scholar]
  4. Kolak W., Powstanie i dzieje graduału augustianów krakowskich z roku 1528, RK 59: 1993. [Google Scholar]
  5. Kuś J., Kościół św. Katarzyny w Krakowie, NP 33: 1970. DOI: https://doi.org/10.52204/np.1970.33.45-60 [Google Scholar]
  6. Mulchachey M.M., „First the Bow is Bent in Study... ” Dominikan Education befor 1350, Toronto 1998. [Google Scholar]
  7. Rennhofer A., Die Augustiner - Eremiten in Wien, Wurzburg 1956. [Google Scholar]
  8. Uth G., Szkic historyczna biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce, Kraków 1930. [Google Scholar]
  9. Wisłocki W., Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. I. Wstęp. Rękopisy 1-1875, Kraków 1877- 1881. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>