Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 (1983): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Sto lat archeologii chrześcijańskiej w Krakowie

  • ks. Jan Kuś
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1983.59.273-278  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1983

Abstrakt

Sto lat archeologii chrześcijańskiej w Krakowie stanowi okazję do uczczenia dziedzictwa wybitnych naukowców, takich jak ks. Tadeusz Kruszyński, który przyczynił się do rozwoju tej dyscypliny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od momentu założenia katedry archeologii w 1866 roku pod kierunkiem prof. Józefa Łepkowskiego, antyk chrześcijański stał się ważnym elementem programu wykładów uniwersyteckich. Dzięki inicjatywom takim jak wysyłanie studentów teologii na studia do Rzymu, Kraków zyskał silną kadrę wykładowców w tej dziedzinie, w tym ks. Józefa Biiczewskiego i ks. Jana Fijałka. Ks. Biiczewski, który kontynuował pracę wybitnych archeologów rzymskich, odegrał istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy o antyku chrześcijańskim w Polsce. Ks. Tadeusz Kruszyński, mimo trudności w uzyskaniu katedry, oddał swoje życie nauczaniu i badaniom z zakresu sztuki i archeologii chrześcijańskiej. Współcześnie, archeologia chrześcijańska jest kontynuowana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, dziedzicząc bogatą tradycję i otoczona opieką papieską, by zapewnić pełne wykształcenie w tej dziedzinie.

Bibliografia

  1. Gąsiorowski J. S., Badania polskie nad sztuką starożytną, Kraków 1948. [Google Scholar]
  2. Kruszyńska T., Dzieje sztuki starochrześcijańskiej, Wieliczka 1914. [Google Scholar]
  3. Kruszyńska T., Złoty okres sztuki sycylijskiej, Warszawa 1927. [Google Scholar]
  4. Mole V., Historia sztuki starochrześcijańskiej i wczesnobizantyńsktej, Lwów 1931. [Google Scholar]
  5. Przybyszewski B., Początki architektury kościelnej przed czasami Konstantyna Wielkiego, „Studia Theologica Varsaviensia” T. 6: 1958 nr 2. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.