Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 79 (1993): Nasza Przeszłość

Artykuły

Z badań nad studiami uniwersyteckimi polskich cystersów w średniowieczu

  • Krzysztof Kaczmarek
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1993.79.77-88  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1993

Abstrakt

Pomimo ogromnego postępu w badaniach nad dziejami polskich klasztorów cystersów, kwestia kontaktów mnichów z uniwersytetami średniowiecznej Europy nie została dotychczas w zadowalający sposób rozstrzygnięta. Badania nad cystersami najlepiej zbadano na Uniwersytecie Jagiellońskim (J. Fijałek), w Lipsku (A. Dietrich), Kolonii i Heidelbergu (A. Amrhein). Wymienieni autorzy nie uniknęli jednak pewnych błędów i nie uwzględnili wszystkich mnichów studiujących i uzyskujących doktoraty na tych uczelniach. Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie tych luk na podstawie immatrykulacji uniwersyteckich i ksiąg doktoranckich (do połowy XVI wieku). Ocenie poddano także inne akta uniwersyteckie, które nie były wcześniej badane pod kątem powiązań z polskimi klasztorami cystersów. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić obecność polskich cystersów na uniwersytetach w Wiedniu, Rostocku, Erfurcie i Frankfurcie nad Odrą, a także (w XIV w.) w Paryżu. W sumie udało się zidentyfikować 151 mnichów z polskich klasztorów cystersów, którzy studiowali na różnych uniwersytetach z okresu od XIV do połowy XVI wieku.

Bibliografia

  1. Karbowiak A., Studia statystyczne z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1905. [Google Scholar]
  2. Kujot S., Opactwo pelplińskie, Pelplin 1875. [Google Scholar]
  3. Lauterer K., Konrad von Ebrach S. O. Cist, Lebenslauf und Schrifttum, ASOC 17: 1961. [Google Scholar]
  4. Lekai L.J., The College o f Saint Bernard in Toulouse in the Middle Ages, „Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis” 27:1971. [Google Scholar]
  5. Little A.G., Cistercian Students at Oxford in the Thirteenth Century, „English Historical Review” 8:1893. [Google Scholar]
  6. O’ Dwyer B.W., The Problem o f Education in the Cistercian Order, „The Journal of Religious History” 3:1964-1965. [Google Scholar]
  7. Weissenborn J., Hermann C., Acten der Erfurter Universität (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, 8. Bd. 2. Teil, Allgemeine und Fakultätsstatuten von 1390-1636, Allgemeine Studentenmatrikel, 2. Hälfte (1492-1636), Halle 1884. [Google Scholar]
  8. Winter F., Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschlands, t. 3, Gotha 1871. [Google Scholar]
  9. Wiszniewski M., Historia literatury polskiej, t. 5, Kraków 1843. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>