Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 136 (2021): Nasza Przeszłość

Artykuły

Wykaz zawartości jednostki archiwalnej "Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Priment (Biblioteka klasztoru cystersów w Przemęcie)"

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2021.136.55-83  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2021

Abstrakt

W 1833 r. władze pruskie wydały rozkaz gabinetowy zapowiadający likwidację wszystkich zgromadzeń klasztornych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czego pokłosiem była kasata opactwa cystersów w Przemęcie w 1836 r. W procesie przejęcia majątku zgromadzenia brała udział Rejencja w Poznaniu – organ administracji pruskiej. Jednostka archiwalna zawiera korespondencję rejencji z innymi organami administracji państwowej oraz instytucjami Kościoła katolickiego w Poznaniu w sprawie biblioteki cystersów przemęckich tuż przed i po kasacie.

Bibliografia

  1. Gach P. P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984. [Google Scholar]
  2. Karwowski S., Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 1: 1815-1851, Poznań 1918, www.wbc.poznan.pl. [Google Scholar]
  3. Kłudkiewicz K., Książki ze skasowanych klasztorów w bibliotekach dekanalnych na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – zarys problematyki, rekonesans i perspektywy badawcze, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 7, 2015, www.hm.kasaty.pl. [Google Scholar]
  4. Kłudkiewicz K., Spisy i katalogi wielkopolskich bibliotek klasztornych z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce pod rządami Prus do połowy XIX w. – charakterystyka i znaczenie, „Hereditas Monasteriorum”, vol. 6, 2015, www.hm.kasaty.pl. [Google Scholar]
  5. Matyaszczyk D., Parafie i klasztory oraz duchowieństwo diecezjalne i zakonne na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w świetle ankiet z 1829, (w przygotowaniu). [Google Scholar]
  6. Mańkowski A., ks., Ks. Jan Busław (1799-1875), „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. VII, za II kwartał 1926, nr. 2. [Google Scholar]
  7. Motty M., Przechadzki po mieście, t. 1, Warszawa1957. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.