Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Studenckie lata Zofii Izabelli Łuszczkiewicz

 • Urszula Perkowska
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.125-138  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

Ważnym etapem w rozwoju umysłowym Zofii Izabeli Łuszczkiewicz były jej studia uniwersyteckie. Zgodnie z tradycją rodzinną odbyła je na uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała tam w latach 1917/18-1921/22. W okresie tym kobiety miały już na krakowskiej uczelni dość ugruntowaną pozycję chociaż nie zostały całkowicie zrównane w prawach w mężczyznami. Pierwsze trzy studentki pojawiły się w Krakowie w r. 1894, na Wydział filozoficzny zostały formalnie dopuszczone w r. 1897 na lekarski w r. 1900 natomiast na prawo dopiero w r. 1900. Zofia Łuszczkiewicz studiowała na Wydziale Filozoficznym nauki chemiczne. Uczęszczała na wykłady i ćwiczenia wybitnych uczonych takich jak Karola Dziewońskiego profesora chemii organicznej, Tadeusza Estreichera kierownika katedry chemii nieorganicznej i analitycznej wybitnego erudyty i popularyzatora wiedzy ora Bohdana Szyszkowskiego specjalisty z zakresu termodynamiki. Poza zajęciami z wybranego kierunku studiów uzupełniała wiedzę w zakresie biologii na wykładach Władysława Szafera, fizyki i u Władysława Natansona a także na prelekcjach z filozofii prowadzonych przez Witolda Rubczyńskiego i Władysława Heinricha. Uzyskała zaliczenia ze wszystkich obowiązujących przedmiotów otrzymując w dn 4 X 1922 absolutorium. Na uczelni krakowskiej zdobyła rzetelną wiedzę a także uczestniczyła w działalności społecznej (Koło Chemików) i miała możliwość pogłębienia religijności w Sodalicji Mariańskiej.

Bibliografia

 1. Barcik M., Cieślak A., Grodowska-Kulińska D., Perkowska U., Corpus Studiosorum Unicersitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, K-Ł red. K. Stopka, Kraków 2009 s. 1128-1129. [Google Scholar]
 2. Biogram J. Zawidzkiego, A. Śródka, Uczeni polscy, t. IV Warszawa 1998, s. 587-589. [Google Scholar]
 3. Cieślak A., Estreicher Tadeusz, Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, red. L. Hajdukiewicz, Kraków 1989, s. 147-148. [Google Scholar]
 4. Czajecka B., Z domu w szeroki świat. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1910, Kraków 1990. [Google Scholar]
 5. Dybiec J., Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000, s. 261-263. [Google Scholar]
 6. Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 192-193. [Google Scholar]
 7. Fedorowicz Z., Henryk Hoyer młodszy, Kraków 1963, biogram W. Kulczyńskiego. [Google Scholar]
 8. A. Śródka, Uczeni polscy, t. II Warszawa 1995, s. 420-421. [Google Scholar]
 9. Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939. [Google Scholar]
 10. Klemensiewiczowa J., Przebojem ku wiedzy, Wrocław 1961. [Google Scholar]
 11. Ledóchowska T., M. Urszula Ledóchowska a klasztor krakowskich urszulanek. Polscy święci, t. 4, Warszawa 1984, s. 142-258. [Google Scholar]
 12. Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850-1945, Kraków 2007. [Google Scholar]
 13. Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939, Kraków 1994. [Google Scholar]
 14. Perkowska U., Udział kobiet w organizacjach akademickich (politycznych, społecznych i naukowych) Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939, Rocznik Krakowski, t. LIX, 1992, s. 117-126. [Google Scholar]
 15. Perkowska U., Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990. [Google Scholar]
 16. Suchmiel J., Polskie Stowarzyszenie Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Jedność” w Krakowie 1910-1939. [Google Scholar]
 17. Szczepaniec-Cięciak E., O chemii i chemikach w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Złota Księga wydziału Chemii, t. I. red. E. Szczpaniec-Cięciak, Kraków 2000 s. 9-98. [Google Scholar]
 18. Wykaz studentek poległych w latach 1939-1945, U. Perkowska, Studentki UJ, dz. cyt., s. 217-224; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych t. 1 -16, Kraków 1997-2012. [Google Scholar]
 19. Zachara J., Historia pierwszego na ziemiach polskich gimnazjum żeńskiego im E. Plater w Krakowie, Kraków 1937. [Google Scholar]
 20. Zemanek A., Władysław Szafer, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków 2000 s. 185-197. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora