Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 122 (2014): Nasza Przeszłość

Artykuły

Zofia Łuszczkiewicz - S. Izabella siostra miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1898-1957)

 • Józefa Wątroba SM
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2014.122.107-124  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2014

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przybliżenie sylwetki s. Zofii Izabelii Łuszkiewicz. Pochodziła z rodziny inteligenckiej, związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów na UJ, w 1923 roku wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Formację początkową odbywała we Lwowie i w Paryżu. We Francji podjęła również naukę w wyższej szkole pielęgniarstwa. Gdy powróciła do kraju skierowano ją do pracy w szpitalu powszechnym we Lwowie. Pracowała tam jako pielęgniarka, a następnie jako dyrektorka szkoły pielęgniarskiej. Wykładała przedmioty zawodowe. Troszczyła się o wysoki poziom placówki utrzymując kontakty z wieloma ośrodkami pielęgniarstwa w Europie. Wiosną 1939 roku przebywała na wymianie naukowej w Nowym Jorku. Krótko przed wybuchem II wojny światowej powróciła do Lwowa. Będąc poszukiwana przez NKWD w przebraniu służącej udała się do Krakowa, a następnie do Zebrzydowic angażując się w pomaganie ludności cywilnej jak również w walkę niepodległościową. Brała czynny udział w ratowaniu ludności pochodzenia żydowskiego. Pod koniec okupacji pracowała jako pielęgniarka w rzeszowskim szpitalu. Współpracując z zaufanymi lekarzami prowadziła akcje pomocy partyzantom. Wspomagała działalność dobroczynną organizacji międzynarodowej UNRRA, będąc dla nich tłumaczką języka angielskiego. W 1947 roku ponownie wróciła do Zebrzydowic. 27 sierpnia 1948 roku w Wadowicach została aresztowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Przez długi czas nie znano miejsca jej pobytu. Po dwuletnim śledztwie została początkowo skazana na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia. Pomimo bicia i maltretowania zachowała do końca niezłomną postawę. W czerwcu 1956 roku została wypuszczona na półroczny urlop zdrowotny. W grudniu 1956 dzięki staraniom bliskich została całkowicie uwolniona. Choroba poczyniła jednak ogromne spustoszenia i mimo starania siostry Izabelli nie udało się uratować. Zmarła 8 sierpnia 1957 roku. Pochowano ją na Cmentarzu Rakowickim w Grobowcu Sióstr Miłosierdzia.

Bibliografia

 1. Adamus M., Niezłomni ludzie Koscioła, s. 14 w: POLSKA DZISIAJ, nr 50 (737) 15 XII 2009. [Google Scholar]
 2. Bobbe I., Aż do końca niezłomna, s. 9, [w] Słowo Powszechne, 11 XI 1990. [Google Scholar]
 3. Bobbe I., Tylko zakonnica, s. 10-11. [w] Salwator, Rok XXVII 2/2003. [Google Scholar]
 4. Bujak B., 115 rocznica urodzin s. Izabelli Łuszczkiewicz, s. 1-5 [w] „Nasz Chleb Rodzinny”, lipiec-grudzień 2013 r. [Google Scholar]
 5. Dzierżak A., Łuszczkiewicz Zofia Izabela, s. 535 - 541 [w] Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002), Red. tomu II: A. Dzierżak, S. Motyka, W. Bomba, J. Dukała, Kraków 2002. [Google Scholar]
 6. Hałat M., Formy opieki szpitalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w prowincji krakowskiej w latach 1919-1997 (na wybranych przykładach), Poznań 1998 (mps w ASMK). [Google Scholar]
 7. Kaczmarek E., Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Król E., Idea miłosierdzia w postawie siostry Izabeli Łuszczkiewicz, Kraków 2008. [Google Scholar]
 9. Marecki J., Pani niepodległa – siostra Szarytka Zofia Maria Łuszczkiewicz, s. 77-94 [w:] Kościół w okowach – niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żurek, Kraków 2011. [Google Scholar]
 10. Matoga H., Uroczystość z okazji 115 Rocznicy Urodzin Szarytki S. Izabeli Łuszczkiewicz SM, s. 30-32 [w:] „Pielęgniarki i położne”, Kraków, nr 7, styczeń-luty 2014. [Google Scholar]
 11. Mirek A., Represje wobec sióstr zakonnych w PRL, Lublin 2005. [Google Scholar]
 12. Moykowski W., Dokumenty Czasu Wojny – Odbicie Generała, s.5 [w] „Kierunki” 1957, nr 12(42). [Google Scholar]
 13. Moykowski W., Żołnierze w habitach, s.7 [w] Wrocławski Tygodnik Katolików (WTK), Nr 46(371), Rok VIII, dn. 13 XI 1960. [Google Scholar]
 14. Niesiecki K., Herbarz Polski, Lipsk 1841. [Google Scholar]
 15. Rutkowska M., Kościół niezłomny, Odmówiła współpracy, s. 23-24 [w] Nasz Dziennik, sobota-niedziela, 20-21 grudnia 2008, Nr 297 (3314). [Google Scholar]
 16. Szanser I., Śladami dziewięciu córek Chelińskich z Kotlic, Zagnańsk-Warszawa 2009. [Google Scholar]
 17. Wątroba J. , Pomoc Żydom w czasie wojny, s. 18 - 26 [w] „Nasz Chleb Rodzinny”, styczeń-luty-marzec 2009. [Google Scholar]
 18. Zoll A. , Zollowie opowieści rodzinne, Kraków 2011. [Google Scholar]
 19. Żurek J., Łuszczkiewicz Zofia, Maria (1898-1957) szarytka, imię zak. Izabela, s. 163-166 [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, pomordowani – więzieni – wygnani, tom 1, J. Myszor, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 20. Żurek J., Siostra Izabela – z dziejów najnowszych szarytek małopolskich; Zofia Maria Łuszczkiewicz 1898-1957, s. 5-23, Zeszyt Zielony, Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, Kraków 2004. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.