Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Inteligenty i zdolny rzemieslnik to przyszłość państwa ludowego- państwo i Kościół w procesie wychowania młodzieży w latach 1945-1951 na przykładzie prywatnego salezjańskiego męskiego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu

 • Marcin Musiał
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.417-439  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Problem relacji państwo-Kościół w realiach powojennej Polski wielokrotnie poddawano wielopłaszczyznowym analizom. Za jeden ze szczególnie istotnych obszarów tej nierównej rywalizacji, przez wzgląd na szerokie możliwości indoktrynacji, można niewątpliwie uznać edukację oraz związaną z nią praktykę wychowawczą. W artykule, patrząc z tego właśnie punktu widzenia, poddaje się obserwacji działalność salezjańskiego prywatnego męskiego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu, które, jak się wydaje, stanowi transparentny przykład wzajemnego ścierania się i z czasem zwalczania władzy komunistycznej i Kościoła katolickiego. Przyglądając się funkcjonującym w placówce młodzieżowym grupom i organizacjom, a także sposobom realizacji narzucanego przez kuratorium programu wychowawczego, można zauważyć swego rodzaju taktykę kierownictwa szkoły do wybierania „mniejszego zła”. Połączona ona była z aktywnymi działaniami na rzecz dopasowania katolickiej placówki szkolno-wychowawczej do realiów PRLu, które okazały się jedynie krótkotrwałym rozwiązaniem. Władze dążyły bowiem sukcesywnie do zupełnej likwidacji szkolnictwa katolickiego i w pierwszej możliwej okazji, zrealizowały swe zamierzenia, również w przypadku wrocławskich salezjanów, kończąc raptem kilkuletnią historię gimnazjum krawieckiego.

Bibliografia

 1. Białas S., Organizacja szkolnictwa w Polsce, Kraków 1950. [Google Scholar]
 2. Głowacka-Sobiech E., Harcerstwo polskie w latach 1944-1956, [w:] Oblicze ideo-logiczne szkoły polskiej 1944-1956, red. E. Walewander, Lublin 2002. [Google Scholar]
 3. Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 4. Kryńska E. J., Szkolne organizacje młodzieżowe w latach 1944-1956, [w:] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 1944-1956, red. E. Walewander, Lublin 2002. [Google Scholar]
 5. Kwiek J., Wychowanie religijne w harcerstwie w latach 1945-1959, [w:] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 1944-1956, red. E. Walewander, Lublin 2002. [Google Scholar]
 6. Lesiakowski K., Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948-1955), t. I, Łódź 2008. [Google Scholar]
 7. Lewandowski Cz., Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szkołach wyższych w latach 1944-1948, Wrocław 1993. [Google Scholar]
 8. Lewko M., Czemu służył teatr zakładowy?, [w:] 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, red. R. Popowski, S. Wilk, M. Lewko, Łódź-Kraków 1974. [Google Scholar]
 9. Musiał M., Kompleks kościelno-klasztorny pw. św. Antoniego w parafii św. Mikołaja we Wrocławiu po 1945 roku. Studium monograficzno-inwentaryzatorskie, 2011, mps. [Google Scholar]
 10. Ślęczka R. Szkolnictwo zawodowe Krakowa w latach 1945-1961, Kraków 2003. [Google Scholar]
 11. Tatoń A., Rozwój i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Ludowej w latach 1945-1961, „Chowanna. Czasopismo pedagogiczne” R. V (XVI) 1961, nr 4. [Google Scholar]
 12. Woś M., Personalistyczna koncepcja wychowania salezjańskiego, [w:] Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy, red. A. Dymer i T. Sikorski, Szczecin 2005. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.