Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 113 (2010): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w latach 1945-1989, T. 1 - Problematyka organizacyjno-personalna, Kielce 2009

  • Janusz Zbudniewek OSPPE
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2010.113.365-373  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2010

Bibliografia

  1. Lesiński A., Rola kadry wojskowej wobec alumnów – żołnierzy w świetle „Wytycznych gen. Wojciecha Jaruzelskiego” [w:] Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 1959-1980, Szczecin 2009, s. 53-83. [Google Scholar]
  2. Mirek A., Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956, Lublin 2009. [Google Scholar]
  3. Morawski D., Pomost na Wschód, Londyn – Lublin 1991. [Google Scholar]
  4. Patoła A., Życie i działalność ks. Kazimierza Borcza (1913-1973), Częstochowa 1990. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.