Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 78 (1992): Nasza Przeszłość

Artykuły

Szymon z Teramo adwokat Polski w Stolicy Apostolskiej i na soborach w Konstancji i Bazylei

  • Krzysztof Ożóg
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1992.78.169-185  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1992

Abstrakt

Artykuł ten dotyczy wieloletniej współpracy Simona de Terano, prawnika konsystorskiego, z polskimi dyplomatami przy Stolicy Apostolskiej oraz soborami w Konstancji i Bazylei. Podczas studiów prawniczych w Padwie pod kierunkiem Franciszka Zabarelliego i ukoronowanych w 1411 roku doktoratem z prawa kanonicznego i rzymskiego - Simon de Teramo spotkał się z wybitnymi polskimi duchownymi (m.in.: Andrzejem Łaskarzycem, Pawłem Włodkowicem i Piotrem Wolframem). Przed 1414 r. został mianowany prawnikiem konsystorskim przy Kurii Rzymskiej. Kierując się rekomendacją arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby, król polski Władysław Jagiełło mianował Szymona na adwokata na soborze w Konstancji w 1414 r. Na soborze Szymon aktywnie współpracował z delegacją polską, próbując rozwiązać kilka problemów związanych z konflikty Polski z Krzyżakami. Polska zabiegała wówczas o oficjalne potępienie satyry Jana Falkenbeiga, która przewrotnie nawoływała do zabicia króla Jagiełły i eksterminacji jego ludu. Po soborze, w latach 1419-1422, Szymon bronił sprawy polskiej w Kurii Rzymskiej podczas procesów przeciwstawiających się Polsce Krzyżakom, które toczyły się przed Zygmuntem Luksemburskim, a także przy Stolicy Apostolskiej. Pomorze Gdańskie, okolice Chełma, Michałowa i Żmudzi były przedmiotem sporu polsko-krzyżackiego. Szymon z Teramo był po raz pierwszy obecny jako prawnik polski na soborze bazylejskim w latach 1433-1435.

Bibliografia

  1. Dolezalek G., Verzeichnis der Handschriften zum Römischen Recht, Frankfurt am Main 1972. [Google Scholar]
  2. Grodziska K., Mikołaj Lasocki (zm. 1450). Życie i twórczość, Koków 1987 . [Google Scholar]
  3. Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły, cz. II: Urzędnicy, Poznań 1979. [Google Scholar]
  4. Lewicki A., Powstanie Świdrygiełły, Kraków 1892. [Google Scholar]
  5. Nowak Z.H., Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382-1434), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 1, Warszawa 1982. [Google Scholar]
  6. Nowak Z.H., Międzynarodowe Procesy polubowne jako narzędzie polityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej i środkowowschodniej Europie (1412-1424), Toruń 1981. [Google Scholar]
  7. Sułkowska - Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.