Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 7 (1958): Nasza Przeszłość

Artykuły

Nowa faza dyskusji o zagadnieniu liturgii słowiańskiej w dawnej Polsce

  • Tadeusz Lehr-Spławiński
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1958.7.235-256  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1958

Abstrakt

--

Bibliografia

  1. Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1890. [Google Scholar]
  2. Budzyk K., Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej, Warszawa 1955. [Google Scholar]
  3. Klich E., Polska terminologia chrześcijańska, Poznań 1927. [Google Scholar]
  4. Lehr-Spławiński T., Początki Polski, Warszawa-Wrocław 1948. [Google Scholar]
  5. Lehr-Spławiński T., Uwagi o języku „Bogurodzicy” , [w:] Prace historyczno-literackie ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936. [Google Scholar]
  6. Paszkiewicz H., The Origin of Russia, Londyn 1954. [Google Scholar]
  7. Podkański K., Kraków przed Piastami, Kraków 1897. [Google Scholar]
  8. Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 1951. [Google Scholar]
  9. Widajewicz J., Państwo Wiślan, Kraków 1947. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.