Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 99 (2003): Nasza Przeszłość

Recenzje

Recenzja: T. Wiślicz, Zarobia na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII w., Warszawa 2001

  • Rafał Kuśmierczyk
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2003.99.459-467  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2003

Bibliografia

  1. Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 2, Katolicyzm między Lutrem a Wolterem, Warszawa 1986. [Google Scholar]
  2. Kracik J., Duszpasterstwo parafialne w dekanacie Nowa Góra w pierwszej połowie XVIII wieku, „Studia historyczno-kościelne” 2:1977. [Google Scholar]
  3. Kubiak B., Gromada wiejska i je j funkcjonowanie w Małopolsce w XVI i XVII wieku, w: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, red. A. Wyczański, t. 3, Warszawa 1983. [Google Scholar]
  4. Kuklo C., Funkcjonowanie społeczności parafialnej na tle analizy rejestracji chrztów parafii Trzcianne 1600-1654, w: Społeczeństwo staropolskie. [Google Scholar]
  5. Laskowski M., Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 3, red. W. Schenk, Lublin 1980. [Google Scholar]
  6. Litak S., Ze studiów nad religijnością niższych warstw społecznych w Rzeczpospolitej w XVIII wieku, 1996. [Google Scholar]
  7. Nasiorowski S., „List pasterski” kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992 . [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.