Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 96 (2001): Nasza Przeszłość

Artykuły

Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814-1884)

  • Dariusz Dąbrowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2001.96.601-617  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2001

Abstrakt

W artykule dokonano przeglądu katalogu portretów bł. Wincentego Kadłubka wykonanych przez warszawskiego artystę Aleksandra Lessera (1814-1884). Absolwent monachijskiej Akademii Sztuk, gdzie studiował u profesorów Heinricha Marii Hessa i Juliusa Schnorra von Carolsfelda, Lesser stał się czołowym przedstawicielem nurtu „archeologicznego” szkoły historycznej i biedermeieru w Królestwie Kongresowym. Autorka przybliża nieznane dotąd fakty dotyczące portretów Lessera Wincentego Kadłubka. Dodając je do już znanych, jest w stanie uzupełnić i uporządkować informacje o oryginalnym obrazie, który znajduje się w kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Stolcu koło Sieradza. W artykule zbadano także powiązania trzech portretów wykonanych przez warszawskiego artystę z jego ikonograficznym modelem. Z analizy ikonograficznej twórczości Lessera wynika, że nie zwracał on szczególnej uwagi na impresje malarskie Kadłubka (w czasie modlitwy), które upowszechniły się w XVIII w. w związku z jego beatyfikacją. Za wzór Lesser posłużył się rysunkiem Jana Liegbera przedstawiającym portret Wincentego Kadłubka ze zbiorów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie sposób jednak stwierdzić, czy Lesser rzeczywiście dostał w swoje ręce rysunek Liegberta lub wykorzystał jego reprodukcję w „Wincenty Kadłubek. Wkład historyczno-krytyczny…” Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Warszawa 1822.

Downloads

Download data is not yet available.