Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 99 (2003): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Obrazy Aleksandra Lessera przeznaczone do świątyń katolickich

  • Dariusz Dąbrowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2003.99.423-446  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2003

Abstrakt

Aleksander Lesser (1814-1884) niemal zupełnie zapomniany, a swego czasu popularny warszawski malarz pochodzenia żydowskiego, znany jest przede wszystkim ze swej twórczości o tematyce historycznej. Tymczasem był on również autorem obrazów sakralnych, wykonywanych do świątyń różnych wyznań. Poczesne miejsce pośród tego typu dzieł Lessera zajmowały malowidła przeznaczone do kościołów katolickich. Religijna część dorobku artysty nie budziła dotąd większego zainteresowania badaczy. W artykule przedstawiono informacje dotyczące wszystkich zidentyfikowanych obrazów Lessera przeznaczonych do kościołów katolickich. Nie było możliwe dotarcie do szeregu (konkretnie, do czterech z dziewięciu) obiektów. Wiele wskazuje na to, że uległy one zniszczeniu w pożogach wojennych przetaczających się w ostatnim stuleciu przez kraj. Badany zbiór jest zbyt mały, by wysnuć wnioski na temat preferencji ikonograficznych zamawiających. Trzy ze znanych obrazów Lessera przeznaczonych do świątyń katolickich reprezentują tematykę maryjną. Jeden wyobraża Chrystusa. Pozostałe przedstawiają poszczególnych świętych, przy czym o jednym z nich - z dużą dozą pewności - możemy powiedzieć, że był patronem zamawiającego. Jeden z obrazów powtarza motyw ikonograficzny należący do grupy najpopularniejszych, otaczanych szczególna czcią (Matka Boska Częstochowska). Kolejny Walenty Męczennik) był udoskonaloną kopią dzieła innego malarza.

Bibliografia

  1. Cynka M., Późnobarokowa rzeźba ołtarzowa w kościele pobernardyńskim. 22:1974. [Google Scholar]
  2. Dąbrowski D., Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814 -1884 ). NP t. 96:2001. DOI: https://doi.org/10.52204/np.2001.96.601-617 [Google Scholar]
  3. Gerson W., Wystawa prac Aleksandra Lessera w resursie Obywatelskiej, „Tygodnik Ilustrowany: 1885. [Google Scholar]
  4. Mieses M., Z rodu żydowskiego . Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991. [Google Scholar]
  5. Navarra F.P., Monografia kościołów Dyecezyi Kieleckiej, t. 1, Warszawa 1911. [Google Scholar]
  6. Olszewski M., Rozwój polskiego malarstwa , Kraków 1907. [Google Scholar]
  7. Ryszkiewicz A., Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim, Studia z Historii Sztuki Polskiej, t. 4, Wrocław 1953. [Google Scholar]
  8. Swieykowski. Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854 -1904 , Kraków 1905. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.