Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 129 (2018): Nasza Przeszłość

Artykuły

Historia organów w krakowskim kościele pw. św. Tomasza w latach 1621-2017

 • Andrzej Edward Godek
 • Piotr Matoga
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2018.129.293-316  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2018

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę dziejów instrumentarium w kościele św. Tomasza na podstawie przeprowadzonych kwerend archiwalnych. Dowodzi, że organy istniały w świątyni od XVII w. do czasów współczesnych z przerwą w pierwszej połowie XIX w. Istotną rolę w omawianiu historii obecnego instrumentu odgrywa zachowany akt fundacyjny, przytoczony w aneksie. Wskazano również nieznane dotychczas źródła oraz informacje o organmistrzostwie przełomu XIX i XX w. w Galicji, zwłaszcza w odniesieniu do osoby Aleksandra Żebrowskiego. Na podstawie zachowanych ksiąg finansowych z XVIII wieku przedstawiony został również przyczynek do badań nad życiem muzycznym klasztoru.

Bibliografia

 1. Czech J., Chmiel A., Jozefa Czecha Kalendarz Krakowski na Rok Pański 1911, t. 80, Kraków 1910. [Google Scholar]
 2. Czech J., Kalendarz krakowski Józefa Czecha na rok 1913, t. 82, Kraków 1912. [Google Scholar]
 3. Grothówna Z., Kronika klasztorna Sióstr Norbertanek w Imbramowicach (1703-1741), wyd. W. Bielak i W.W. Żurek, Kielce 2011. [Google Scholar]
 4. Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1996. [Google Scholar]
 5. Babnis M., Kultura organowa Galicji, Słupsk 2012. [Google Scholar]
 6. Chwałek J., Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji za-bytkowych organów w Polsce, cz. I, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 7. Gołos J., Przewodnik po dawnym instrumentarium dla potrzeb ikonografii zabytko-wych instrumentów muzycznych, Legnica 1988. [Google Scholar]
 8. Kolak W., Katalog Archiwum Klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie Na Piasku, Kraków 1997. [Google Scholar]
 9. Maciejewski T., Inwentarz muzykaliów kapeli karmelickiej w Krakowie na Piasku z lat 1665–1684, „Muzyka” 1976, nr 2, s. 77–99. [Google Scholar]
 10. Matoga P., Organy w Bazylice OO. Karmelitów Na Piasku w Krakowie, Lublin 2014. [Google Scholar]
 11. Pogaczewski, Inwentaryzacja zabytków m. Krakowa: Kościół pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej” 1900, t. 3, s. 89-94. [Google Scholar]
 12. Rożek M., Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku, Kraków 1977. [Google Scholar]
 13. Trajdos T.M., Fundacja klasztoru karmelitów na Piasku, „Nasza Przeszłość” 1983, t. 60, s. 91-127. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.