Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Artykuły

Z badań nad historią muzyki w klasztorze sióstr dominikanek na Gródku w Krakowie

  • Piotr Matoga
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.251-264  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Artykuł jest pierwszym opracowaniem dotyczącym muzyki w klasztorze dominikanek Na Gródku w Krakowie. Autor koncentruje się na historii organów w kościele klasztornym. W 1820 r. w świątyni notowano dwa pozytywy (małe organy): większy pod chórem zakonnym i mniejszy na chórze. W 1838 r. instrument z chóru zakonnego został sprzedany, natomiast w latach 1838-1839 powstały w kościele nowe organy, umieszczone zapewne pod chórem. Po 1864 r. ich stan ulegał pogorszeniu, w związku z czym podjęto decyzję o zakupie nowych organów. W 1870 r. klasztor otrzymał na ten cel pieniądze od cesarza Ferdynanda, jednak przedsięwzięcie nie doczekało się realizacji. Ostatecznie rolę instrumentu akompaniującego podczas liturgii przejęła fisharmonia, a zdezelowane organy zostały usunięte. W drugiej połowie XIX w. zainstalowano organy elektroniczne. Od 2010 r. dominikanki zbierały pieniądze na zakup organów piszczałkowych. Ostatecznie zakupiony został używany instrument firmy Walcker z 1970 r., sprowadzony z Niemiec, a następnie zamontowany w kościele w 2011 r. Na przestrzeni kilku stuleci w kościele grali organiści. Były nimi zarówno osoby świeckie, jak i siostry zakonne

Bibliografia

  1. Chybiński A., Z poszukiwań historyczno-muzycznych w klasztorach krakowskich [w:] „Przegląd Muzyczny” R. III, 1910, nr 3; [Google Scholar]
  2. Przybylski T., Organistyka krakowska XVIII i XIX wieku oraz w latach międzywo-jennych XX wieku [w:] „Organy i muzyka organowa XIII”, red. J. Krassowski, Gdańsk 2006; [Google Scholar]
  3. Stefaniak P., Zarys dziejów klasztoru Dominikanek „na Gródku” w Krakowie, ma-szynopis. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.