Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 120 (2013): Nasza Przeszłość

Artykuły

Organy w kościele Księży Misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie na Stradomiu

 • Piotr Matoga
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2013.120.157-184  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2013

Abstrakt

Budowa pierwszych organów w stradomskim kościele rozpoczęła się nie wcześniej niż w 1732 r., a zakończyła przed 1745 r. Nazwisko organmistrza pozostaje nieznane. Z biegiem lat instrument, który pierwotnie miał 17 głosów, był wielokrotnie naprawiany. W 1827 r. Piotr Radwański otrzymał zapłatę za remont. W latach 1845-1848 za regencyjną obudową XVIII-wiecznych organów wybudował nowy, krakowski Ignacy Wojciechowski, z 12 głosami i jednym manuałem z pedałem. W latach 1874-1892 organami opiekował się Tomasz Wojciechowski, syn Ignacego. Przed 1875 r. wybudowano jeszcze jeden głos, a w 1901 r. miał miejsce remont przeprowadzony przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca. W latach 20. XX w. Stanisław Żebrowski z Krakowa naprawił najpierw miechy (w 1921 r.), a następnie organy (w 1928 r.) i dodał kilka nieokreślonych piszczałek. W latach 1962-1963 firma Wacława Biernackiego z Krakowa zbudowała nowy instrument z XVIII-wiecznej obudowy i części piszczałek z poprzednich organów.

Bibliografia

 1. Babnis M., Kultura organowa Galicji , Słupsk 2012; [Google Scholar]
 2. Chwałek J., Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych organów w Polsce. Część 1 – tekst, Warszawa 1971; [Google Scholar]
 3. Erdman J., Jeszcze raz o organach w Polsce [w:] „Ruch Muzyczny” (R. 16) 1972, nr 7, s. 14-16; [Google Scholar]
 4. Gołos J., Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972; [Google Scholar]
 5. Gołos J., The Polish Organ, Warszawa 1992; [Google Scholar]
 6. Gołos J., Zarys historii budowy organów w Polsce, Bydgoszcz 1966; [Google Scholar]
 7. Kałamarz W., ks., Muzyka u Misjonarzy, Kraków 2009; [Google Scholar]
 8. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t, IV, cz. V, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1994; [Google Scholar]
 9. Kubala E., Krakowskie organy i prospekty organowe z XVII i XVIII wieku w świetle niektórych dokumentów [w:] Organy zabytkowe. Prace i materiały Ośrodka Organologicznego, red. Jerzy Gołos [i in.], Ludowy Instytut Muzyczny, Zeszyty Naukowe nr 1, Łódź 1989, s. 129-151; [Google Scholar]
 10. Lepiarczyk J., Architekt Franciszek Placidi (około 1710-1782) [w:] „Rocznik Krakowski”, 1965, t. 37, s. 63-126; [Google Scholar]
 11. Mrowiec K., Liturgia i muzyka u Księży Misjonarzy w Polsce [w:] „Nasza Przeszłość” 1961, t. XIII, s. 237-243; [Google Scholar]
 12. Sadowska E., Słownik terminów o architekturze i sztuce, Białystok 2007; [Google Scholar]
 13. Smulikowska E., Organ-cases in Polanad as works of art, Warszawa 1993; [Google Scholar]
 14. Smulikowska E., Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław 1989; [Google Scholar]
 15. Smulikowska E., Prospekty organowe w Polsce jako dzieła sztuki [w:] Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972, s. 433-502; [Google Scholar]
 16. Staniek T., Zabytkowe organy w kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie [w:] „Muzyka i śpiew liturgiczny”, red. ks. Jan Zimny, Sandomierz 2002, s. 146-172; [Google Scholar]
 17. Witwicki W., Wiadomości o stylach, Warszawa 1960. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.