Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 133 (2020): Nasza Przeszłość

Artykuły

Historia organów w kościele pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy

  • Piotr Matoga
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2020.133.213-226  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest historia organów w kościele pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy. Tekst oparty jest na rezultatach kwerend archiwalnych, przy czym najwięcej źródeł pochodziło z archiwum parafialnego. Podjęte badania wykazały, że organy w rzeczonej świątyni istniały co najmniej od pierwszej połowy XVIII w. Obecny instrument zbudował w latach 1843–1844 krakowski organmistrz Ignacy Wojciechowski. Organy te były wielokrotnie naprawiane, remontowane i przebudowywane. W 1888 r. renowację przeprowadził syn ich
budowniczego, Tomasz Wojciechowski z Krakowa, natomiast w drugiej połowie XX w. firma Henryka Siedlara z Krakowa rozbudowała instrument o sekcję pedału. Artykuł stanowi przyczynek do historii życia muzycznego w parafii modlnickiej oraz do biografii Ignacego i Tomasza Wojciechowskich.

Bibliografia

Gołos Jerzy, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, red. J. Szablowski, Warszawa 1953.
Kościół w Modlnicy z innej perspektywy, Kraków 2013.
Krasnowolski Bogusław [i in.], Stan ewidencji zabytkowych organów i prospektów organowych województwa Krakowskiego, „Materiały i sprawozdania konserwatorskie”, red. M. Kornecki, Kraków 1975.
Łyjak Wiktor, Instrumentarze krakowscy na początku XIX wieku, „Ruch Muzyczny” 1984, nr 2, s. 25–26.
Łyjak Wiktor, Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku, Płock 2005.
Strzelichowski Piotr, Wiadomość o kościele parafialnym w Paczółtowicach, Kraków 1900.
Strzelichowski Piotr, Zapiski do kroniki kościoła parafialnego w Modlnicy Wielkiej, Kraków 1899.
Urbaniak Krzysztof, Liturgiczna muzyka renesansowych tabulatur Polski południowej a instrumentarium organowe pierwszej połowy XVII w. O stylu południowo-polskim w budownictwie organowym późnego renesansu i wczesnego baroku, [w:] Musica Sacra 6, red. J. Bramorski, Gdańsk 2000.

Downloads

Download data is not yet available.