Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 36 (1971): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Listy gratulacyjne adresowane do Ks. Redaktora z okazji srebrnego jubileuszu - "Naszej Przeszłości"

  • Stefan Wyszyński
  • Karol Wojtyła
  • Antoni Baraniak
  • Bolesław Kominek
  • James Richardson
  • Kazimierz Kowalski
  • Wincenty Urban
  • Walenty Wójcik
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.36.7-20  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1971

Abstrakt

Z okazji srebrnego jubileuszu "Nasza Przeszłość" na ręce ks. Alfonsa Schletza CM, redaktora czasopisma listy gratulacyjne przysłały następujące osoby: ks. kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski; ks. kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski; arcybiskup Antoni Baraniak, ordynariusz poznański;  arcybiskup Bolesław Kominek, ordynariusz wrocławski; ks. James Richardson, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji; biskup Kazimierz Kowalski,  biskup chełmiński ; biskup Wincenty Urban, sufragan wrocławski; biskup Walenty Wójcik, sufragan sandomierski    

Downloads

Download data is not yet available.