Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 8 (1958): Nasza Przeszłość

Artykuły

Rola kościelnych śpiewników i modlitewników w zachowaniu polskiego języka na Śląsku

 • Wincenty Urban
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1958.8.231-241  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1958

Abstrakt

--

Bibliografia

 1. Ender J., Obrońcy ludu śląskiego, Warszawa, 1956. [Google Scholar]
 2. Estreicher K., Bibliografia polska, t. 19, Kraków, 1903. [Google Scholar]
 3. Grim E., Siedemdziesięciolecie pierwszej polskiej książki na Ziemi Cieszyńskiej, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, 1931, t. 3, s. 148–159. [Google Scholar]
 4. Guckel J. E. T., Katholische Kirchenmusik in Schlesien, Leipzig, 1911. [Google Scholar]
 5. Hoffmann-Erbrecht L., Thomas Stoltzers geistliche Kompositionen, „Musik und Altar”, 1957, t. 3, s. 69–77. [Google Scholar]
 6. Majchrzak J., Pieśni kościelne na Śląsku, „Gość Niedzielny”, 1949, nr 8. [Google Scholar]
 7. Montbach M., Statuta synodalia diocesena sanctae ecclesiae Wratislaviensis, Wratislaviae, 1855. [Google Scholar]
 8. Ogrodziński W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice, 1946. [Google Scholar]
 9. Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca w. XIV, Warszawa, 1953. [Google Scholar]
 10. Urban W., Nieznane polskie teksty religijne z biblioteki św. Jakuba w Nysie (z XVI w.), „Ruch biblijny i liturgiczny”, 1956, z. 1–3, s. 106–124. [Google Scholar]
 11. Woronczak J., Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, Wrocław, 1956. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>