Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 36 (1971): Nasza Przeszłość

Bibliografie

"Nasza Przeszłość" tom I-XXXV (1946-1971). Bibliografia zawartości

  • Zygmunt Hrapkowicz
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1971.36.331-377  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1971

Abstrakt

W niniejszym tomie zebrano bibliografię 35 tomów czasopisma "Nasza Przeszłość". Bibliografia obejmuje pełną zawartość wyszczególnionych tomów „Naszej Przeszłości” z uwzględnieniem wiadomości związanych z działalnością Redakcji. Całość materiału podzielono na szereg działów określonych tematycznie. Wewnątrz działów pozycje uszeregowane są według chronologii przedmiotowej, bądź też w porządku alfabetycznym
haseł przedmiotowych. Materiały źródłowe wyodrębniono na początku każdego z działów, a recenzje i polemiki włączono w szeregowanie ogólne.

Downloads

Download data is not yet available.