Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 87 (1997): Nasza Przeszłość

Sylwetki, wspomnienia

Pół wieku "Naszej Przeszłości"

  • Jan Kopiec
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1997.87.421-427  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.1997

Abstrakt

Czasopismo "Nasza Przeszłość" ma na celu publikację studiów z historii Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Zajmuje się badaniami z zakresu historii Kościoła, zakonów, teologii, pracy misyjnej oraz zagadnień społecznych związanych z kulturą polską. Pierwszy numer periodyku ukazał się 7 grudnia 1946 roku. Chociaż początkowo periodyk był skromny, to wkrótce zyskał uznanie w środowisku naukowym. Inicjatywa ta wynikała z potrzeby uzupełnienia luki w historiografii kościelnej w Polsce po wieloletniej niewoli narodowej. Pierwsze próby tego typu podjęto już po odzyskaniu niepodległości, ale brakowało regularnego wydawnictwa, które mogłoby integrować badaczy i publikować ich prace. W 1946 roku powstało czasopismo "Nasza Przeszłość", które podjęło się tego zadania. Ksiądz Alfons Schletz, założyciel periodyku, poświęcił się całkowicie jego działalności. Choć bywał krytykowany, nieustannie dążył do rozwoju wydawnictwa. Po jego śmierci w 1981 roku, redakcję przejął ks. Jan Dukała, który kontynuował dzieło Schletza. Dzięki ich pracy "Nasza Przeszłość" stała się ważnym źródłem w polskiej historiografii kościelnej, przyczyniając się do publikacji wielu prac badawczych i artykułów. W ciągu 50 lat istnienia periodyk świętował kilka uroczystości, mobilizując do podsumowań i formułowania postulatów zmian. Mimo zmieniających się warunków wydawniczych i problemów finansowych, "Nasza Przeszłość" kontynuuje swoją działalność, będąc ważnym punktem odniesienia dla badaczy historii Kościoła w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>