Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 95 (2001): Nasza Przeszłość

Listy do redakcji

List do redakcji. Sprostowanie

  • Katarzyna Hewner
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2001.95.525-526  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2001

Abstrakt

Katarzyna Hewner przesyła sprostowanie do redakcji półrocznika "Nasza Przeszłość" w Krakowie w związku z artykułem z tomu 94, zatytułowanym "Piotr Włostowic czy Piotr Wszeborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie". Artykuł ten dotyczył datowania architektury romańskiej w Strzelnie na podstawie badań nad warsztatem budowlano-artystycznym. Autorka zauważyła błąd w fragmencie dotyczącym datowania prezbiterium bazyliki i początku budowy rotundy św. Prokopa, który wpłynął na logiczną spójność argumentacji. W poprawionej wersji fragment ten brzmiałby inaczej, co wpłynęłoby na określenie czasu wznoszenia obu kościołów. Autorka przeprasza za to przeoczenie i jego konsekwencje dla czytelników zainteresowanych historią klasztoru strzeleńskiego.

Downloads

Download data is not yet available.