Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 92 (1999): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Myślę, że było inaczej... Redakcja „Naszej Przeszłości” w Krakowie: Listy do Redakcji

  • Władysław Stanisław Ginter
DOI: https://doi.org/10.52204/np.1999.92.541-552  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.1999

Abstrakt

Autor listu do redakcji otrzymał tekst recenzji autorstwa ks. Franciszka Marii Wawrzyńca Rostworowskiego dotyczącej tekstu Stanisława Jana Rostworowskiego na temat mariawitów. Tekst recenzji w opinii autora nacechowany był tendencjonalnością i nieprawdziwymi oskarżeniami wobec mariawitów, powielającym stare stereotypy i fałszywe informacje. Autor streszczenia krytykuje sposób, w jaki autor recenzji manipuluje faktami, sugerując rzekome powiązania mariawitów z rosyjskimi władzami zaborczymi czy politycznymi dążeniami, co nie znajduje potwierdzenia w źródłach historycznych. Autor odnosi się do oskarżeń dotyczących rzekomej współpracy mariawitów z rosyjskimi władzami oraz ich politycznych sympatii, przedstawiając argumenty przeczące tym tezom, oparte na badaniach historycznych i ekspertyzach naukowych. Ostatnią kwestią, którą autor listu porusza, jest kwestia bpa Feldmana i zarzutów dotyczących jego domniemanego żydowskiego pochodzenia oraz rzekomego związku z nazistami, co jest nieprawdziwe. Autor wyjaśnia dramatyczną sytuację biskupa podczas II wojny światowej oraz presję, jakiej był poddany ze strony Niemiec.

Bibliografia

  1. Mazur T. , Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991. [Google Scholar]
  2. Papierowski A.J. , Geneza mariawityzmu jako ruchu religijnego i społecznego, cz. 1, Przyczynek historyczny, „Notatki Płockie” 2:1997. [Google Scholar]
  3. Rostworowski S., Socjologiczna metoda ujęcia mariawity z mu, „Nasza Przeszłość” t. 88:1997 [Google Scholar]
  4. Stefański J. , Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach, Płock 1990. [Google Scholar]
  5. Stopniak F., Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1975. [Google Scholar]
  6. Szejman M., O stanowisku Watykanu w kwestii polskiej w końcu — początku XXw., w: Studia z dziejów Kościoła katolickiego, t. 2:1960. [Google Scholar]
  7. Świątkowski H., Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego, Warszawa 1937. [Google Scholar]
  8. Tokarczyk A. , Trzydzieści wyznań, Warszawa 1971. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.