Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 139 (2023): Nasza Przeszłość

Edycja źródłowa

Polscy bernardyni na Syberii. Listy misyjne z 1821 roku

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.139.201-219  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Poniższy tekst to krytyczne wydanie kilku listów polskich misjonarzy – bernardynów – którzy w pierwszej połowie XIX wieku tworzyli placówki misyjne na Syberii (w Irkucku i Tomsku). Przybyli na Syberię, by kontynuować katolicką misję po wygnanych z Rosjii w 1820 roku jezuitach. Listy z roku 1821 są opisami duszpasterskich podróży po Syberii Wschodniej, w których główną tematyką jest kraina, przyroda i tamtejsze ludy. Jest to drugie wydanie listów, bowiem pierwsze – z roku 1995 – zawierało nazbyt wiele mankamentów i błędów. Kopie listów przechowano do dziś w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Wernadskiego w Kijowie.

Bibliografia

  1. Agricola J., O górnictwie i hutnictwie dwanaście ksiąg, tłum. z czeskiego K. Kurkova, Jelenia Góra 2000. [Google Scholar]
  2. Ciecierski F., Pamiętnik księdza Ciecierskiego, przeora Dominikanów Wileńskich, zawierający jego i jego towarzyszy przygody doznane na Sybirze w latach 1797–1801, Lwów 1865. [Google Scholar]
  3. Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. naukowa i oprac. tekstów, E. Niebelski, Lublin 2018. [Google Scholar]
  4. Majdowski A., Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja Środkowa, Warszawa 2001. [Google Scholar]
  5. Matwijew M., Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich, "Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi", 2017, tom specjalny. [Google Scholar]
  6. Masiarz W., Powstanie i rozwój pierwszych parafii rzymskokatolickich na Wschodniej Syberii (1805-1937) w: Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość, red. A. Kuczyński, Wrocław 2002. [Google Scholar]
  7. Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku, red nauk. E. Niebelski, Lublin 2020. [Google Scholar]
  8. Ptaszycki S., Szczorsowskaja bibliotieka grafa Litawora Chrieptowicza. 1. Kratkija swiedienija o sobranij rukopisiej, Moskwa 1899. [Google Scholar]
  9. Szostakowicza B., Kościół rzymskokatolicki w Irkucku – pomnik religijnej i polonijnej przeszłości kraju nad Angarą. Historia budowy i dalsze losy świątyni, w: Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość, red. A. Kuczyński, Wrocław 2002. [Google Scholar]
  10. Wernerowa W., Relacje polskich misjonarzy z Syberii z początku XIX wieku, w: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. nauk. A. Kuczyński, Wrocław 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.