Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 137 Nr 2 (2022): Our Past

Artykuły

Szwermicki, Szwernicki or maybe Szwirmicki? A contribution to the biography of an exile priest, parish priest in Irkutsk in the 19th century

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2022.137.2.113-122  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

The article is dedicated to the historically original figure of Krzysztof Szwermicki (1814-1894), a Marian priest, an exile to Siberia in the middle of the 19th century, then for many years, a parish priest in Irkutsk, who died there. On the basis of new materials - the parish books of the parish of Dauksze (today in Lithuania) - stored in the Lithuanian Historical Archive in Vilnius, the author establishes many facts, and corrects the errors in the biography of Father Szwermicki, one of the most interesting, exceptionally positive figures of the Catholic Church in Russia. The most important findings include the following: he was born on September 6, 1814 into a peasant family, to Adam and Catherine, in the village of Warnupiany, in the parish of Dauksze near Mariampol; on September 8 he was baptized with the name Krzysztof; he had the family name of Szwirmicki, which he later changed to Szwermicki, although he was also known and described as Szwernicki. He died in Irkutsk on October 31 (according to the Julian calendar), 1894, and was buried on November 3 in the Jerusalem cemetery (the grave does not exist). In historical literature he was more often spelled: Szwernicki. The author of the text argues that he should be spelled: Krzysztof Szwermicki, or more fully: Krzysztof Szwermicki (Szwernicki).

Bibliografia

 1. E. z S. [Nowakowski W.], Wspomnieni o duchowieństwie polskim znajdującym się na wygnaniu w Syberyi, w Tunce, Poznań 1875. [Google Scholar]
 2. Iwański A. senior, Pamiętniki 1832-1876. Iwański A. junior, Pamiętniki 1881- 1939, by W. Zawadzki, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 3. Kalinowski J., Listy, ed. Cz. Gil OCD, vol. 1-2, Lublin 1978. [Google Scholar]
 4. Kalinowski J., Wspomnienia 1835-1877, ed. R. Bender, Lublin 1965. [Google Scholar]
 5. Romanow N.S., Lietopis goroda Irkutska za 1881-1901 gg., podgotowlenije N.W. Kulikauskiene, Irkutsk 1993. [Google Scholar]
 6. Schematyzm archidiecezji mohylowskiej 1894, Petersburg 1895. [Google Scholar]
 7. Istoriczeskaja enciklopedija Sibiri, Nowosybirsk 2009, vol. 3. [Google Scholar]
 8. Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, by E. Niebelski, Lublin 2018. [Google Scholar]
 9. Letuvių enciklopedija, South Boston, Mass., 1964, vol. 30. [Google Scholar]
 10. Majdowski A., Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja Środkowa, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 11. Niebelski E., Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, ed. 2, Lublin 2016. [Google Scholar]
 12. Niebelski E., Szwermicki (Szwernicki) Józef, w zakonie Krzysztof Maria, „Polski Słownik Biograficzny”, vol. 49. [Google Scholar]
 13. Pietrzak J.S., O. Krzysztof Marya Szwermicki, Kraków 1928. [Google Scholar]
 14. Stopikowski R., Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 15. Śliwowska W., Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik Biograficzny, Warszawa 1998. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.