Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 126 (2016): Nasza Przeszłość

Miscellanea

Dziękczynienie za świadczone dobro: Kraków, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-lecie „Naszej Przeszłości”

  • Jan Kopiec
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2016.126.447-449  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2016

Abstrakt

Podczas uroczystości z okazji 70-lecia czasopisma "Nasza Przeszłość", uczestnicy składają wdzięczność za to dzieło, które jest istotną częścią życia Kościoła i narodu polskiego. Czasopismo powstało z pasji i zaangażowania księdza Alfonsa Schletza, który zainicjował jego działalność 70 lat temu. Poprzez publikacje w "Naszej Przeszłości" badacze i kronikarze przyczyniają się do pogłębiania refleksji nad historią Kościoła i narodu, stanowiąc ważny punkt wyjścia dla kolejnych pokoleń. Ks. Biskup Kopiec wyraża wdzięczność za zaangażowanie i pracę wszystkich, którzy przyczynili się do istnienia i rozwoju czasopisma, a także za trwanie w działaniu w duchu tego dzieła.

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>