Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Kryminalistyczna ocena sytuacji niepewności informacji

 • Barys Asayonak
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5350  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia kryminalistycznej oceny sytuacji niepewności informacji w odniesieniu do działalności organów sądownictwa administracyjnego i karnego. Na podstawie analizy tej sytuacji formułowane są zalecenia o charakterze kryminalistycznym, a także propozycje szerokiego ogólnego prawnego podejścia do oceny dowodów w postępowaniu administracyjnym i karnym na gruncie ustawodawstwa Republiki Białorusi.

Bibliografia

 1. Лiтаратура [Google Scholar]
 2. Волчецкая Т.С., Учение о криминалистических ситуациях: генезис, современное состояние и перспективы развития, „Союз Криминалистов и Криминологов” 2019, № 2. [Google Scholar]
 3. Драпкин Л. Я., Шуклин А. Е., Понятие оперативно-розыскных и следственных решений в ситуациях информационной неопределенности, конфликта и риска, „Российский Юридический Журнал” 2006, № 3 (51). [Google Scholar]
 4. Затолокин А.А., О соотношении норм административно-процессуального и уголовно-процессуального права, „Общество и Право” 2020, № 2(72). [Google Scholar]
 5. Карлеба В.А., О понятии «следственная ситуация»: теоретические и практические аспекты, „Общество и Право” 2020, № 2 (72). [Google Scholar]
 6. Ким Д.В., Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве, Издательство Алтайского Государственного Университета, Барнаул 2006. [Google Scholar]
 7. Солодов Д.А., Принципы принятия решений следователем в ситуациях конфликта и информационной неопределенности, „Вестник Воронежского Государственного Университета. Серия «Право»” 2009, № 1(6). [Google Scholar]
 8. Стукалин В.Б., Лебедев Н.Ю., Криминалистические и следственные ситуации, в: А.М. Баршанов и др., Правовые проблемы укрепления российской государственности, Издательство Томского Университета, Томск 2013. [Google Scholar]
 9. Крынiцы [Google Scholar]
 10. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, уводзяцца ў дзеянне з 1 сакавіка 2021 г., Мінск 2021. [Google Scholar]