Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Współczesna problematyka zjawiska dopingu w sporcie na poziomie proceduralnym i dowodowym

 • Aleksandra Buza
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5432  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

Doping występuje w sporcie od samego początku jego istnienia. Stosowanie nielegalnych substancji jest uważane za nieetyczne, a także godzące w najważniejszą zasadę – grę fair play. Niniejszy artykuł porusza problematykę zjawiska dopingu zarówno na poziomie dowodowym, jak i proceduralnym. W opracowaniu zaprezentowano współczesne tendencje dopingowe, scharakteryzowany został proces kontroli antydopingowej, wraz z przedstawieniem problemów, które zdarzają się podczas przeprowadzania kontroli, a także tryb postępowania przed odpowiednim organem procesowym wraz z dylematami, które mogą pojawić się podczas modyfikacji obecnie obowiązujących reguł antydopingowych. Zwrócono również uwagę na trwający spór pomiędzy Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim a Polską Agencją Antydopingową, który powstał w wyniku wprowadzenia zmianyw przepisach antydopingowych, która reguluje proces odwoławczy od decyzji poszczególnych organów procesowych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Bąk-Sypień I.I., Karmańska A., Karwowski B.T., Zafałszowania na rynku żywności funkcjonalnej i suplementów diety oraz ich potencjalny wpływ na zdrowie, „Farmacja Polska” 2019, 75, nr 9. [Google Scholar]
 3. Buza A., Doping w sporcie wyczynowym – analiza kryminalistyczna, niepublikowana praca magisterska, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 4. Frączek B., Krzywański J., Krysztofiak H. (red.), Dietetyka sportowa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 5. ranowska W. (red.), Doping zabija sport. Skutki i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 6. Jagiełło D., Gardocka T. (red.), Problemy prawne na styku sportu i medycyny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 7. Pokrywka A., Bujalska-Zadrożny M., Mamcarz A., Doping w sporcie, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 8. Pokrywka A., Skibińska B., Przestępczość farmaceutyczna w okresie pandemii COVID-19, ZOZ OŚRODEK UMEA SHINODA-KURACEJO, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 9. Rynkowski M., Postępowania dyscyplinarne w sprawach dopingowych – zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Szwarc A.J. (red.), Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie, Nauka i Innowacje, Poznań 2017. [Google Scholar]
 11. Uchwała Rady Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskimz dnia 14.01.2022 r. [Google Scholar]
 12. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.2019.1872). [Google Scholar]
 13. Źródła internetowe [Google Scholar]
 14. Bukowiecki tylko z naganą. „To dowód, że wziął niedozwolony środek nieświadomie”, „Przegląd Sportowy”, 7.12.2016, https://przegladsportowy.onet.pl/lekkoatletyka/doping-konrad-bukowiecki-z-nagana/cfkm3td (dostęp:23.08.2022). [Google Scholar]
 15. Modelowe reguły antydopingowe dla krajowych organizacji antydopingowych,https://pzts.pl/pliki/antydoping_modelowe_reguly_2011.pdf (dostęp: 25.08.2022). [Google Scholar]
 16. Nakrani S., Richard Gasquet escapes ban after CAS clears him over positive cocaine test, „The Guardian”, 17.12.2009, https://www.theguardian.com/sport/2009/dec/17/richard-gasquet-cocaine-cas-ban (dostęp: 23.08.2022). [Google Scholar]
 17. Oficjalna strona Polskiej Agencji Antydopingowej, https://antydoping.pl/kontrole/przebieg-kontroli-antydopingowej/, [dostęp: 25.08.2022 r.]. [Google Scholar]
 18. Oficjalna strona Polskiej Agencji Antydopingowej, https://www.antydoping.pl/newsletter-nr-8-polada-2021/, [dostęp: 24.08.2022]. [Google Scholar]
 19. Przepisy Polskiej Agencji Antydopingowej z 2017 r., https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2017/07/Przepisy-Antydopingowe-POLADA-1.pdf (dostęp: 24.08.2022). [Google Scholar]
 20. Przepisy Polskiej Agencji Antydopingowej z 2021 r., https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2021/04/Przepisy-Antydopingowe-POLADA-2021-wersja-1.2..pdf (dostęp: 24.08.2022). [Google Scholar]
 21. Regulamin Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej, https://antydoping.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-Panelu-Dyscyplinarnego-przy-POLADA.pdf (dostęp: 25.08.2022). [Google Scholar]
 22. Wolnicki K., Drakońska kara dla piłkarzy. Cztery lata za doping!, „Przegląd Sportowy”, 20.01.2021,https://przegladsportowy.onet.pl/pilka-nozna/inne-ligi/doping-pilkarze-pogoni-siedlce-skazani-na-cztery-lata-dyskwalifikacji/p2f0req (dostęp: 22.08.2022). [Google Scholar]
 23. Zmiany w Przepisach Antydopingowych POLADA. Nowe regulacje od stycznia 2021, 22.12.2020,https://antydoping.pl/zmiany-w-przepisach-antydopingowych-polada-nowe-regulacje-od-stycznia-2021/ (dostęp: 24.08.2022). [Google Scholar]