Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29 (2022)

Artykuły

Odpowiedzialność za słowo w kulturze komunikacji medialnej

  • Rafał Czupryk
DOI: https://doi.org/10.52097/rs.2022.105-114  [Google Scholar]
Opublikowane: 19.09.2023

Abstrakt

Współczesna cywilizacja, dysponując wszechstronnymi zasobami wiedzy i informacji, możliwościami technologicznymi, zdominowana jest przez obraz i komunikację medialną. Komunikacja tego typu poważnie oddziałuje na odbiorców cyfrowych treści, którzy w „galaktyce wirtualnych przestrzeni” nie zawsze mogą liczyć na narracje pewne i bezpieczne, których wątek kreśliłby wzniosły kontur życia w sieci i poza nią. W tym aspekcie problematyka narracji znalazła omówienie w przygotowanym przez papieża Franciszka Orędziu na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt.: «Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci» (por. Wj 10, 2). Życie staje się historią. Myśl przewodnia zogniskowana została wokół słowa, które „oddycha prawdą dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód”. Komunikowanie jest fundamentalnym atrybutem i sposobem istnienia człowieka; jest ekspresją i kreacją ludzkiej natury. To w przekazie osoba się ujawnia, informuje o sobie; poprzez słowo opisuje świat, nawiązuje dialog. Papieskie orędzie motywuje do przyjęcia odpowiedzialności za słowo, także e-słowo. Zachęca do tworzenia narracji, które budują międzyludzkie mosty szacunku, więzi i solidarności.

Bibliografia

  1. Arystoteles, Poetyka, tłum. S. Siedlecki, s. 27, online: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/arystoteles-poetyka.pdf [dostęp: 15.05.2022]. [Google Scholar]
  2. Baszczak B., Tożsamość człowieka a pojęcie narracji, „Analiza i Egzystencja”, 2011, nr 14, s. 123-140. [Google Scholar]
  3. Franciszek, Orędzie na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: «Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci» (por. Wj 10,2). Życie staje się historią (24.01.2020), online: https://www.paulus.org.pl/852,54-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-franciszek-2020 [dostęp: 15.05.2022]. [Google Scholar]
  4. Krakowiak K., Słowo, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1059-1068. [Google Scholar]
  5. Krawczyk-Bocian A., Narracja jako spotkanie, „Przegląd Pedagogiczny”, 2011, nr 1, s. 199-205. [Google Scholar]
  6. Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002. [Google Scholar]
  7. Sierotwiński S., Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986. [Google Scholar]