Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Admissibility of Revocation by a Party of Their Declaration to Waive the Right to Appeal

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4472  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The Code of Administrative Procedure was substantially amended in 2017. Introduction of the right to waive the right to appeal to Article 127a, Code of Administrative Procedure, is one such major change. Such a waiver is momentous, since it not only obstructs appealing but also prevents the option of complaining against a decision to courts. The new regulation, intended to accelerate administrative proceedings and enforceability of decisions, gives rise to serious doubts, chiefly concerning a party’s option of withdrawing their declaration to waive the right to appeal. In spite of the legislator’s intention signalled in the substantiation of the amendment, both judicial decisions and the doctrine rightly accept the possibility of withdrawing a declaration to waive the right to appeal until the last day of the term for appeals.

References

 1. Adamiak, Barbara. 2017a. “Granice rozporządzalności sprawą przez organ administracji publicznej.” In System Prawa Administracyjnego, vol. 9, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 168–70. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara. 2017b. “Odwołania.” In Barbara Adamiak, and Janusz Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 668–742. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2021. “Komentarz do art. 127a.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 4. Dawidowicz, Wacław. 1962. Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 5. Glibowski, Krzysztof. 2021. “Komentarz do art. 127a.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Roman Hauser, and Marek Wierzbowski. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 6. Gołaszewski, Piotr. 2017a. “Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. III).” Monitor Prawniczy 17:910–16. Legalis el. [Google Scholar]
 7. Gołaszewski, Piotr. 2017b. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Iserzon, Emanuel. 1937. Postępowanie administracyjne. Komentarz. Kraków: Księgarnia Powszechna. [Google Scholar]
 9. Kędziora, Robert. 2017. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 10. Kmieciak, Zbigniew. 2011. Odwołania w postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Kmieciak, Zbigniew. 2018. “Oblicza nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi).” Państwo i Prawo 2:97–110. [Google Scholar]
 12. Piątek, Wojciech. 2019. “Zrzeczenie się odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5:44–58. [Google Scholar]
 13. Sadkowski, Łukasz. 2017. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 14. Smarż, Joanna. 2018. “Zasada dwuinstancyjności postępowania w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.” In Prawo administracyjne dziś i jutro, edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski, 378–86. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 15. Wajnes, Izaak. 1939. Ochrona praw i interesów jednostki w postępowaniu administracyjnym. Wilno: [No information about Publisher]. [Google Scholar]
 16. Wróbel, Andrzej. 2020. “Odwołania.” In Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, and Martyna Wilbrandt–Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 820. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Zimmermann, Jan. 2014. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Zimmermann, Jan. 2017. “Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.” Państwo i Prawo 8:3–24. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.