Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Glosy

Gloss to the Judgment of the Supreme Court of Poland of 16 April 2019, ref. no. VI KA 5/19

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-38  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

The subject of this gloss is military reduction in rank. It is an important element of the penalty system in Polish military criminal law. The author accepts the position of the Supreme Court of Poland concerning this penalty. The following study, based on the judgment given on 16 April 2019, as well as earlier judgments of the Supreme Court of Poland, contains the analysis of the prerequisites of its ordering as well as the role of reduction in rank. The study also sets out to showcase the practical and theoretical problems presented by using this penalty

References

 1. Adamkiewicz, Marek. 1997a. Z dziejów etosu wojska. Warsaw: Wydawnictwo Bellona. [Google Scholar]
 2. Adamkiewicz, Marek. 1997b. Wybrane zagadnienia z historii etosu wojska. Warsaw: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej. [Google Scholar]
 3. Borkowski, Jan, Mirosław Dyrda, Leszek Kanarski, et al. 2000. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania. Warsaw: Wydawnictwo AON. [Google Scholar]
 4. Clausewitz von, Carl. 1958. O wojnie. Vol. 1. Warsaw: Wydawnictwo MON. [Google Scholar]
 5. Czyżak, Mariusz. 2010. Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. [Google Scholar]
 6. Hoc, Stanisław. 2016. “Komentarz do art. 327 kodeksu karnego.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Marian Filar, 1711. Warsaw: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Janiszowski–Downarowicz, Rafał. 2016. “Wojskowe środki karne.” In Środki karne po nowelizacji w 2015 r., edited by Ryszard A. Stefański, 485–94. Warsaw: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Kasperski, Marian. 1997. “Przemiany wzorów osobowych kadry WP w okresie transformacji.” In Tradycje i współczesność etosu oficera Wojska Polskiego, edited by Marek Adamkiewicz, 221–31. Warsaw: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej. [Google Scholar]
 9. Karwin, Józef, Edward Pomianowski, and Stanisław Rutkowski. 1965. Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce od początku państwa polskiego do 1939 roku. Warsaw: Wydawnictwo MON. [Google Scholar]
 10. Kubiak, Mariusz. 2008. “Etyczne aspekty dowodzenia.” In Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, edited by Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gałkowski, and Mirosław Kalinowski, 165–80. Warsaw: Wydawnictwo Dom Żołnierza Polskiego. [Google Scholar]
 11. Kutzman, Witold. 2020. “Komentarz do art. 327 kodeksu karnego.” In Kodeks karny. Komentarz, edited by Ryszard A. Stefański. Warsaw: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 12. Łochyński, Jerzy. 1997. “Morale armii. Rys historyczny.” In Problematyka moralna w kształceniu oficerów armii państwa demokratycznego, edited by Kazimierz Pająk, Marian Marcinkowski, and Lech Urbański, 152–62. Poznań: Wydawnictwo WSO. [Google Scholar]
 13. Majewski, Jarosław. 2006. “Komentarz do art. 327 kodeksu karnego.” In Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Vol. 3: Komentarz do art. 278–63, edited by Andrzej Zoll, 1016–1018. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Marcinkowski, Marian. 2012. “Wartości moralne w edukacji żołnierzy zawodowych.” In Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, edited by Henryk Spustek, Marek Bodziany, Mirosław Smolarek, et al, 60–79. Warsaw: Wydawnictwo WSO. [Google Scholar]
 15. Marcinkowski, Marian. 2014. “Służba wojskowa jako służba wartościom.” Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 1:69–88. [Google Scholar]
 16. Marcinkowski, Wojciech. 2011. Kodeks karny. Część wojskowa. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Marek, Andrzej. 2007. Kodeks karny. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Ossowska, Maria. 2014. Ethos rycerski i jego odmiany. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 19. Świniarski, Janusz. 2012. “O niektórych poszukiwaniach aksjologii profesjonalnych Sił Zbrojnych.” In Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, edited by Henryk Spustek, Marek Bodziany, Mirosław Smolarek, et al., 141–68. Wrocław: Wydawnictwo WSO. [Google Scholar]
 20. Winik, Sebastian, and Maciej Nowak. 2019. “Degradacja w praktyce – problematyka podmiotowego rozszerzenia stosowania środka karnego.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 4:44–61. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.