Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Influence of the Communist Authorities’ References to the March Constitution on the Formation of the Political System in Poland in the Years 1944–1947

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-10  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The main purpose of this paper is to answer the question of whether the communist authorities’ references to the March Constitution in the 1944 Manifesto of the Polish Committee of National Liberation had a real impact on the shaping of the political system in Poland in 1944–1947. The authorities paid particular attention to the illegal adoption of the April Constitution, refusing its binding force, thus denying the legal activity of the Polish government in exile. The principles on which the March constitution was based will be discussed and then compared with the principles declared by the new authorities and their application in practice. Attention will be paid to the understanding of these principles that differs from the meaning adopted in the interwar period.

References

 1. Burda, Andrzej. 1978. Polskie prawo państwowe. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 2. Burda, Andrzej. 1984. “Charakter polityczno-prawny Manifestu PKWN oraz naczelne zasady ustroju politycznego (Czytając [Google Scholar]
 3. Buszyński, Marian. 1947a. “Obowiązujące normy Konstytucji marcowej.” Gazeta Administracji 24, no. 11–12:614–21. [Google Scholar]
 4. Buszyński, Marian. 1947b. “Mała Konstytucja.” Gazeta Administracji 24, no. 3–4:102–13. [Google Scholar]
 5. Dyjakowska, Marzena. 2013. “Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. VI, 27–47. [Google Scholar]
 6. Działocha, Kazimierz, and Janusz Trzciński. 1977. Zagadnienie obowiązywania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944–1952. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 7. Góra, Władysław. 1972. Powstanie władzy ludowej w Polsce: z zagadnień kształtowania się zalążków ludowego aparatu władzy w latach 1943–1944. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 8. Górski, Grzegorz. 2002. Historia administracji. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 9. Górski, Grzegorz. 2004. Wokół genezy PRL. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 10. Kaliński, Janusz. 1970. Bitwa o handel 1947–1948. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 11. Kaliński, Janusz. 1974. “«Bitwa o handel» (1947–1948).” In Gospodarka Polski Ludowej 1944–1955, edited by Janusz Kaliński, and Zbigniew Landau, 162–88. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 12. Kaliński, Janusz. 2016. “Następstwa «bitwy o handel» (1947–1948).” In „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), edited by Tomasz Osiński, 199–210. Lublin: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. [Google Scholar]
 13. Kallas, Marian, and Adam Lityński. 2000. Historia ustroju i prawa Polski Ludowej. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 14. Komarnicki, Wacław. 1922. Polskie prawo polityczne (geneza i system). Warsaw: Księgarnia F. Hoesicka. [Google Scholar]
 15. Komarnicki, Wacław. 1937. Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system. Wilno: Polska Druk. Świt. [Google Scholar]
 16. Kunicki, Kazimierz, and Tomasz Ławecki. 2017. Kronika PRL 1944–1989. Vol. 37: Bitwa o handel. Warsaw: Edipresse-kolekcje, Bellona. [Google Scholar]
 17. Machnikowska, Anna. 2016. “Dezintegracja systemu prawa własności w Polsce Ludowej w latach 1944–1956.” In „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), edited by Tomasz Osiński, 167–82. Lublin: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. [Google Scholar]
 18. Markiewicz, Marcin. 2016. “Przekształcenia własnościowe w polskim rolnictwie (1944–1956).” In „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), edited by Tomasz Osiński, 183–98. Lublin: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. [Google Scholar]
 19. Peretiatkowicz, Antoni. 1947. “Konstytucja Marcowa a Konstytucja Lutowa.” Gazeta Administracji 24: no. 2:56–67. [Google Scholar]
 20. Peretiatkowicz, Antoni. 1948. Państwo współczesne. Wiadomości ogólne. Ustrój polityczny Anglii – Stanów Zjedn. – Francji – Związku Radzieckiego – Polski. Wydanie dziewiąte przejrzane i uzupełnione. Poznań: Księgarnia Wł. Wilak. [Google Scholar]
 21. Rostocki, Władysław. 1988. Stosowanie Konstytucji kwietniowej w okresie drugiej wojny światowej 1939–1945. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 22. Rozmaryn, Stefan. 1948. “W jakim zakresie obowiązuje dziś Konstytucja z 17 marca 1921 roku.” Państwo i Prawo 3, no. 1:10–29. [Google Scholar]
 23. Rozmaryn, Stefan. 1949a. Nauka o państwie. Zagadnienia podstawowe. Warsaw: Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza. [Google Scholar]
 24. Rozmaryn, Stefan. 1949b. Polskie prawo państwowe. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 25. Siemieński, Feliks. 1976. Prawo konstytucyjne. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 26. Słabek, Henryk. 1974. “Reforma rolna.” In Gospodarka Polski Ludowej 1944–1955, edited by Janusz Kńaliński, and Zbigniew Landau, 41–70. Warsaw: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 27. Stronski, Stanisław. 1944. The Two Polish Constitutions of 1921 and 1935. Glasgow: The Polish Library. [Google Scholar]
 28. Witkowski, Wojciech. 2020. Historia administracji w Polsce 1764–2020. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 29. Zamkowski, Władysław. 1977. Wstęp do nauk o państwie i prawie. Part 1. 8th edition. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.