Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

The Prerogative of the President of the Republic of Poland to Appoint Judges

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4966  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

To define the nature of the Polish President’s prerogative to appoint judges requires the analysis of the abundant case-law of courts and tribunals, including those enjoying international status. If the constitutionality of the National Council of the Judiciary and its competence are questioned, the role of the President of the Republic of Poland in the procedure of nominating a person as judge should never be perceived as a merely formal one. In this situation, the President of the Republic of Poland must independently carry out a substantive assessment of candidates because he is no longer bound by the conclusions from the formal request of the National Council of the Judiciary in this respect. Examination of the validity or effectiveness of the constitutional act of appointment of a judge by the President of the Republic of Poland, and the resulting constitutional relationship between the judge and the Republic of Poland, continues to be inadmissible in any proceedings before a court or other state body.

References

 1. Ciapała, Jerzy. 2018. “Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powoływania sędziów. Refleksje krytyczne.” Gdańskie Studia Prawnicze vol. XL, 493-505. [Google Scholar]
 2. Czarny, Piotr. 2006. “Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady Sądownictwa.” In System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, edited by Marian Grzybowski, 79-88. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 3. Czarny, Piotr. 2009. “Teza 5 do art. 144.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Piotr Tuleja, 430. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Ereciński, Tadeusz, Jacek Gudowski, and Józef Iwulski. 2009. “Teza 2 do art. 55.” In Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, edited by Jacek Gudowski, 182. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 5. Garlicki, Lech. 2007a. “Teza 6 do art. 179.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, edited by Lech Garlicki, 4. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 6. Garlicki, Lech. 2007b. “Teza 7 art. 179.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, edited by Lech Garlicki, 5. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 7. Gudowski, Jacek. 1994. “Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych.” Przegląd Sądowy 11-12:16-34. [Google Scholar]
 8. Kijowski, Andrzej. 2004. “Odrębności statusu prawnego sędziów Sądu Najwyższego.” Przegląd Sejmowy 1:3-22. [Google Scholar]
 9. Sarnecki, Paweł. 2000. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 10. Sułkowski, Jarosław. 2008. “Uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów.” Przegląd Sejmowy 4:47-66. [Google Scholar]
 11. Weitz, Karol. 2016. “Komentarz do art. 179 Konstytucji RP.” In Konstytucja RP. Komentarz, vol. II, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek, 1045-1046. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Winczorek, Piotr. 2008. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber. [Google Scholar]
 13. Ziółkowski, Michał. 2013. “Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów (uwagi o art. 144 ust. 3 pkt 17 i art. 179 konstytucji).” Przegląd Sejmowy 1 (114):59-76. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.